Kriminalistinių tyrimų centras informuoja apie alkoholinių skysčių tyrimų aktualijas

Data

2020 01 03

Įvertinimas
0

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 7 str. ir Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro (toliau – Centras) Kokybės vadovo nuostatomis, Centre nėra teikiami specifikacijos arba standarto atitikties pareiškimai, t. y. Centro specialistai, atliekantys alkoholinių skysčių tyrimus, nesprendžia, ar tiriami skysčiai atitinka valstybinių standartų reikalavimus ir Europos bendrijos Komisijos reglamentus bei kitus norminius aktus ir dokumentus. Tokius klausimus sprendžia Maisto veterinarijos tarnybos rizikos vertinimo institutas. Todėl klausimai dėl standartų ar reglamentų atitikties (pavyzdžiui: ar butelyje tirti pateiktas skystis yra butelio etiketėje nurodyto pavadinimo alkoholinis gėrimas, ar atitinka jam galiojančių teisės norminių aktų reikalavimus?) ir tyrimo objektai turi būti teikiami šiam institutui, o Centre tokios užduotys nepriimamos.

Rekomenduojame, skiriant užduotis Centrui atlikti alkoholinių skysčių tyrimus, visais atvejais (nepriklausomai nuo turimos pirminės informacijos apie paimto alkoholinio skysčio rūšį), specialistams pateikti tokį (universalų) klausimą: ar tirti pateiktas skystis yra alkoholinis, jei taip, tai kokia jo tūrinė etilo alkoholio koncentracija, kokiai alkoholinių skysčių rūšiai jis priklauso, koks yra skysčio kiekis? Visais galimais atvejais – ar tai būtų nedenatūruotas (ar denatūruotas) etilo alkoholis, jų skiedinys (mišinys), naminis alkoholinis gėrimas ar pramoniniu būdu pagamintas alkoholinis (spiritinis) gėrimas, specialistai pateiks atitinkamą išvadą. Jei tirti pateikiama broga (raugalas), papildomai galima pateikti tokį klausimą: jei tirti pateiktas skystis yra broga, kiek absoliutaus etilo alkoholio yra rastoje brogoje? (Šiuo atveju būtina nurodyti rastos brogos kiekį kiekvienoje taroje (talpykloje) atskirai).

Iškilus klausimų dėl užduočių atlikti alkoholinių skysčių tyrimus skyrimo ir klausimų formulavimo prašome konsultuotis su šios srities Centro specialistais telefonu (8 5) 271 9682.