Iš kitų Europos šalių atvykę ekspertai vertina, kaip užktikriname asmens duomenų apsaugą

Data

2018 11 27

Įvertinimas
0
diaedjmkemegamji.png

Lapkričio 26-30 d. Lietuvoje vyksta Šengeno duomenų apsaugos vertinimai. Tai pirmieji šios srities vertinimai Lietuvoje, vykdomi pagal naujai patvirtintą tvarką. Jų metu Europos Komisijos ir Europos Sąjungos valstybių narių deleguoti ekspertai ne tik vertina institucijų, turinčių prieigą prie Šengeno informacinės sistemos, pristatymus apie priemones duomenų apsaugai užtikrinti, bet ir lankosi šiose įstaigose, siekdami patikrinti, kaip šios priemonės įgyvendinamos. Šią savaitę ekspertai lankysis Lietuvos kriminalinės policijos biure, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmajame policijos komisariate ir Migracijos valdyboje, Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje, Vidaus reikalų ministerijoje, Informatikos ir ryšių departamente bei kitose įstaigose.

Šengeno duomenų apsaugos vertinimai yra itin aktualūs neseniai įvykusios duomenų apsaugos reformos kontekste. 2016 m. balandžio 27 d. patvirtintas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinta anksčiau galiojusi Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir atnaujinamos bei modernizuojamos ja nustatomos duomenų apsaugos taisyklės. Naujasis reglamentas numato eilę svarbių pakeitimų: stiprinamos duomenų subjektų teisės, nustatoma duomenų tvarkytojų ir valdytojų atsakomybė, sugriežtinami sutikimo reikalavimai, nustatomos baudos už netinkamą duomenų tvarkymą ir pan. Daugiau informacijos apie Europos Sąjungoje vykdomą duomenų apsaugos reformą rasite adresu: https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/data-protection-reform/.