2022-12-16

Įgyvendinamas nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos lėšomis finansuojamas projektas

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos įgyvendina nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2019/VSF/5.1.1.8 „Pajėgumų stiprinimas užkardant, atskleidžiant ir tiriant elektroninius nusikaltimus, II etapas“ (toliau – Projektas). 

Projekto, kurio vertė – 1 010 394,47 Eur, veiklas įgyvendina Projekto partneris – Lietuvos kriminalinės policijos biuras.

Projekto tikslas – nusikalstamumo prevencija ir kova su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu.

Projekto lėšomis finansuojamų veiklų įgyvendinimo pabaiga numatoma 2023 m. pirmasis pusmetis.