>
2023-05-03

Būsimi pareigūnai iš Vokietijos kartu su Lietuvos pareigūnais patruliuojant pažino naktinio Kauno ypatumus

Lietuvos policijos mokykloje (toliau- LPM) vykusioje stažuotėje, keturi būsimi policijos pareigūnai iš Žemutinės Saksonijos policijos akademijos ir iš Meklenburgo-Pomeranijos Viešojo administravimo, policijos ir teisės universiteto, turėjo galimybę sužinoti apie kursantų rengimą, palyginti abiejų šalių policijos pareigūnų darbo specifiką, susipažinti su mūsų šalimi.

Vokietijos studentai lankėsi Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre, kuriame buvo nustebinti kriminalistų kompetencijos lygiu. Vizito metu kolegos iš Vokietijos susipažino su įrankiais ir metodais, skirtais analizuoti nusikalstamų veikų vietas ir rinkti įrodymus.

Svečiuojantis Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinėje „Aras“, svečiai atkreipė dėmesį į tai, kad terorizmo grėsmių tipai, su kuriais susiduria Lietuvos ir Vokietijos šalys, gali skirtis, kas gali turėti įtakos atitinkamų padalinių parengimui ir prioritetams.

„Siunčiu linkėjimus LPM bendruomenei, mus lydėjusiems LPM kursantams ir Profesinės taktikos skyriaus dėstytojui. Gavome ypatingai naudingos patirties, bei manome, kad tai tikrai ne paskutinis kartas lankantis Lietuvoje, bei Lietuvos policijos mokyklos įstaigoje“, - teigė būsima Vokietijos policijos pareigūnė Lena Carp

Svečiai, taip pat, apsilankė Lietuvos kelių policijos tarnyboje ir Kauno apskrities vyriausiajame policjos komisariate. Vokietijos kursantai įgavo naudingos patirties dalyvaujant naktiniame patruliavime kartu su Kauno policijos pareigūnais. Studentus domino Lietuvos policijos pareigūnų darbo ypatumai, pažymėjo, kad nors nusikalstamos veikos šalyse yra labai panašios, tačiau skiriasi darbo organizavimas. Vokietijoje veikla vyksta kur kas lėčiau dėl turimų informacinių technologijų panaudojimo galimybių. Norint užregistruoti nusikaltimą, informacinės technologijos Lietuvoje policijos pareigūnams suteikia galimybę dirbti iš bet kurios vietos, kai tuo tarpu Vokietijoje būtina grįžti į komisariatą, norint tęsti pradėtą veiklą. 

„Buvo įdomu pažinti Vokietijos ir Lietuvos policijos darbo skirtumus ir pasidžiaugti, kad kaip šalys skiriamės nedaug. Pažinti aspektai turės didelės įtakos profesinėje aplinkoje. Darbo procesai Lietuvoje vyksta sklandžiai, išnaudojant laiką naudingai, nes tam yra sukurta operatyvi darbo sistema, o pažangios technologijos padeda sklandesniam darbui. Tai įkvepia siekti darbo optimizavimo pokyčių“,  - teigė policijos kursantas iš Vokietijos Benjamin Nessmann

Lietuvos policijos mokykla jau daugiau nei 10 metų dalinasi pareigūnų rengimo ir veiklos vykdymo patirtimi su užsienio partneriais. Tarptautinės iniciatyvos prisideda prie policijos darbo organizavimo gerinimo iniciatyvų, siekiant efektyviai tarnauti žmonėms.