2021-05-26

Bendradarbiaujančių įstaigų susitikime dalintasi mokymo proceso organizavimo, esant ekstremalioms situacijoms, patirtimi ir gerosios patirties sklaida kursantų atrankos klausimais

,,Organizuojant mokymo procesą esant ekstremalioms situacijoms būtinas ne tik operatyvus išteklių mobilizavimas, bet ir kūrybiškumas” – savo patirtimi dalinosi Lietuvos policijos mokyklos Mokymo organizavimo skyriaus viršininkė Laimutė Čaplikienė moderuodama bendradarbiaujančių mokymo įstaigų susitikimą.

Susitikimo metu įstaigų atstovai aptarė pandemijos laikotarpiu kilusius iššūkius ir pasidalino savo patirtimi kaip pereinant nuo kontaktinio prie nuotolinio mokymosi tinkamai išnaudoti technines galimybes maksimaliems rezultatams pasiekti. Nors būta iššūkių: ryšio nesklandumai, dėmesio ir motyvacijos išlaikymas, bendrystės stoka, tačiau jie sėkmingai įveikti diferencijuojant nuotolinio - mišraus mokymo formas ir pasitelkus įvairesnius mokymo metodus.

Visi dalyviai sutiko su tuo, kad informacinių komunikacinių technologijų galimybės taip pat atvėrė naujas jų panaudojimo kryptis, kurias bus galima taikyti ir pasibaigus karantino laikotarpiui. Pandemijos laikotarpiu darbuotojai patobulino savo informacinių technologijų įgūdžius, buvo pasitelkiami technologiniai įrankiai kokybiškam grįžtamajam ryšiui užtikrinti. Mokymo įstaigų atstovai įžvelgė teigiamų aspektų, kad karantino metu įgijo vertingos patirties, kurią galės pritaikyti besikeičiančiame technologijų pasaulyje.

Susitikimo metu įstaigų atstovai taip pat pasidalijo ir gerosios patirties skaida kursantų atrankos klausimais bei palinkėjimo vieni kitiems tobulinti atrankos procesą atsirenkant kiekvienai profesijai motyvuotus, atsakingus pretendentus.