2022-11-11

Atnaujintos žinios pirminių veiksmų eismo įvykio vietoje tematika

Lapkričio pirmąją savaitę Lietuvos policijos mokykloje (toliau – LPM) vyko kvalifikacijos tobulinimo programa „Pirminiai policijos pareigūno veiksmai eismo įvykio vietoje“, skirta suteikti policijos pareigūnams reikalingas žinias ir gebėjimus tinkamai atlikti pirminius veiksmus eismo įvykio vietoje, užfiksuoti visas, su eismo įvykiu susijusias aplinkybes, svarbias tinkamam ir kvalifikuotam eismo įvykių tyrimui ir procesinių sprendimų priėmimui.

Policijos pareigūnai, reaguodami į eismo įvykį, privalo ne tik tinkamai užtikrinti eismo įvykio vietos, eismo dalyvių ir savo saugumą, kvalifikuotai ir per kuo trumpesnį laiką atlikti eismo įvykio įforminimo veiksmus, suteikti visokeriopą pagalbą eismo įvykiuose dalyvavusiems asmenims, pašalinti eismo kliūtis, bet ir vykdydami šias funkcijas, gebėti atlikti eismo įvykio tyrimą, užpildyti reikiamus dokumentus bei priimti procesinius sprendimus.

Mokymų metu policijos pareigūnai patobulino turimas žinias, susipažino su naudojamų techninių priemonių galimybėmis, inovatyviomis priemonėmis, dalinosi sukaupta gerąja darbo patirtimi. Gautas teorines žinias pareigūnai įtvirtino praktinių užsiėmimų metu. Tinkamai užfiksuotas eismo įvykis, pėdsakai ir kiti tyrimui reikšmingi duomenys leidžia kitų grandžių policijos pareigūnams operatyviai atlikti tiriamąjį darbą, tiksliai nustatyti eismo įvykio aplinkybes ir greitai priimti atitinkamus sprendimus.