Artėjant profesinei policijos dienai, pareigūnai Šiauliuose surengs šventę visuomenei

Data

2021 09 23

Įvertinimas
5
PGK katedra 3.jpg

Spalio 2 d. šalyje minima Policijos (Angelų Sargų) diena. Šiemet profesinę šventę pareigūnai minės tradiciškai surengdami šventę visuomenei, kur žmonės galės išsamiai susipažinti su policijos naudojama technika, vyks įvairūs pasirodymai, bus įteikti apdovanojimai labiausiai pasižymėjusiems darbuotojams.

Išsamiau apie rugsėjo 25 d. šventę Šiauliuose 

Kaip gimė policijos šventė?

Angelų sargų – Policijos diena pirmą kartą paminėta 1921 metų spalio 2 dieną Kaune, o profesine švente oficialiai paskelbta 1924 metais.

Policijos šventės minėjimas Alytuje, 1925 m.

Pirmosios policijos šventės iniciatoriai – tuometiniai vidaus reikalų ministras Rapolas Skipitis ir viceministras Petras Kerpė, o oficialios šventės paskelbimo įsakymą 1924 metais išleido vidaus reikalų ministras Zigmas Starkus. Štai ką 1924 metų leidinyje „Policija“ (Nr.9 (13), p.3,4) rašė tuometinis Aukštesniosios policijos mokyklos lektorius, teisininkas (kiek vėliau tapęs Piliečių apsaugos departamento direktoriumi) Antanas Jakobas :

„1921 metais policijos šventei spalių mėnesis buvo pasirinktas greičiausiai todėl, kad rudens laikas tos šventės apvaikščiojimui buvo patogiausias. 1921 metais, policija apvaikščiojusi savo šventę, iki šių metų daugiau nešventė. Šiais metais duotas įsakymas vėl tą pačią dieną laikyti policijos šventės diena, norima įvesti, kad ši diena būtų tradicinė, būtų kasmet švenčiama. Pono vidaus reikalų ministerio įsakyme, kuriuo spalių 2 diena skelbiama policijos švente, pasakyta, kad kiekviena apskritis švenčia tą dieną atskirai, sutraukiant savo apskrities centre galimai didesnį policijos tarnautojų skaičių. 1921 metais policijos šventė buvo apvaikščiojama tik Kaune, o kitos apskritys bei miestai buvo prisiuntę Kaunan savo atstovus.

Šiais metais švenčiama visoje Lietuvoje, bet iškilmingiau bus švenčiama Kaune, nes čia yra šiek tiek daugiau policijos ir iš visų apskričių atstovai – nuovadų viršininkų kursų klausytojai.

Apskričių viršininkams pono ministerio įsakymu nurodyta, kad tą dieną reikia policijai aiškinti jos šventės reikšmė ir paįvairinti jos apvaikščiojimas iš anksto nustatyta programa. Kaune, kiek teko patirti, apskrities ir miesto savivaldybės teikia apskrities administracijai pagalbos iškilmingesniam policijos šventės apvaikščiojimui. Tą, manyčiau turėtų padaryti ir provincijos savivaldybės.“

Policijos dienos šventinė rikiuotė Šakiuose, 1928 m.

Išlikę unikalūs to meto archyviniai kadrai liudija, kad tokios šventės buvo populiarios ir žmonių mėgiamos, savo apsilankymu šalies policiją pagerbdavo pirmieji valstybės asmenys.

Šventę pagerbė valstybės Prezidentas Antanas Smetona, Kaunas, 1934 m.

Minint šią datą, per eilę metų susiformavo savitos tradicijos – iškilmingos rikiuotės, šventos mišios, sporto ir šaudymo varžybos.

Šaudymo varžybų, skirtų Policijos dienai paminėti momentas. Kaunas, 1936 m.

Ukmergės apskrities policijos pareigūnų šventinė rikiuotė

Policijos diena iškilmingai minėta iki 1940 metų sovietinės okupacijos ir atgaivinta tik atkūrus Nepriklausomybę - tuomet ją iškilmingai imta minėti Vilniuje. 1991 metų spalio 2 dieną, Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje pašventinta atkurta policijos vėliava, kurioje įrašyti prasmingi žodžiai: „Įstatymas ir teisėtumas“. Minint šią dieną, buvo jaučiamas itin didžiulis pakilimas, policijos pareigūnai susirinkę iš visų šalies policijos įstaigų buvo pasipuošę naujutėle lietuviška policijos uniforma.

Į atkurtos policijos pirmąją šventę atvykusį AT Pirmininką Vytautą Landsbergį pasitinka pirmasis policijos generalinis komisaras Petras Liubertas. Vilnius, 1991 m.

Nuo 2006 metų pradėta rengti policijos ir visuomenės šventė, kuri ėmė „keliauti“ po apskričių centrus ir ši graži tradicija tęsiasi iki šių dienų.

Policijos ir visuomenės šventė. Alytus, 2019 m.