2023-12-04

100 jaunųjų policijos rėmėjų susitiko konferencijoje „Jaunųjų policijos rėmėjų bendradarbiavimo tinklas“

Pirmąjį gruodžio šeštadienį, Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje, vyko svarbus renginys – Jaunųjų policijos rėmėjų konferencija „JPR bendradarbiavimo tinklas“, kurioje susirinko 100 entuziastingų jaunųjų policijos rėmėjų, kurie įsipareigoję remti policijos veiklą ir prisidėti prie visuomenės saugumo didinimo. Renginys prasidėjo ryte ir truko visą dieną.

Ši konferencija yra ne tik proga skatinti jaunimą bendradarbiauti su policija, bet ir puiki galimybė formuoti pozityvią jaunųjų policijos rėmėjų bendruomenę bei paskatinti jaunimą tapti prevencijos ambasadoriais savo aplinkoje.

Konferencijos metu vyko įvairios pranešimų ir kūrybinių dirbtuvių sesijos, kuriose buvo aptariama jaunųjų policijos rėmėjų veikla, jos iššūkiai ir galimybės jaunimui prisidėti prie bendro tikslo – padidinti visuomenės saugumą.

VšĮ „Ramintoja“ vadovė  dr. Vilma Popovienė pristatė Augustinų kūrybinio ugdymo centrą, kuriame planuojama erdvė, skirta aktyviam ir motyvuotam jaunimui. Jaunimo erdvės veikimo tikslas – ugdyti sąmoningus, socialiai atsakingus, kūrybiškus piliečius ir paskatinti įtraukų jų dalyvavimą prevencijos bei saugumo srityje.

Konferencijos pabaigoje įvyko įdomi ir įkvepianti panelinė diskusija, kurioje dalyvavo ne tik kiekvienos apskrities jaunųjų policijos rėmėjų atstovai, bet ir patys policijos pareigūnai. Diskusijos tema buvo orientuota į tai, kaip geriau įtraukti jaunimą į prevencijos ir visuomenės saugumo procesus ir kokie iššūkiai kyla jauniesiems policijos rėmėjams vykdant jų veiklą.

Panelėje dalyvavę jaunieji policijos rėmėjai dalinosi iššūkiais, savo patirtimi ir idėjomis, kaip skatinti jaunųjų rėmėjų dalyvavimą prevencinėse iniciatyvose. Akcentuota buvo dialogo svarba tarp policijos ir jaunųjų policijos rėmėjų. Buvo pabrėžta, kad jaunimas noriai prisideda prie policijos veiklos, o policija aktyviai kuria sąlygas jaunimui plėtoti savo idėjas ir iniciatyvas.

Panelinė diskusija ne tik papildė įvykį prasmingais pokalbiais, bet ir suteikė galimybę visiems dalyviams dalintis nuomonėmis, skirtingais požiūriais ir patirtimi. Ši aktyvi diskusija prisidėjo prie bendro renginio tikslo – skatinti bendradarbiavimą tarp jaunimo ir policijos.

Renginys pasižymėjo ne tik oficialiu pobūdžiu, bet ir draugiška, pasitikėjimą ir pagarbą kuriančia atmosfera, kuri skatino dalyvius aktyviai bendrauti ir dalintis idėjomis. Jaunieji policijos rėmėjai išsakė norą tokius susitikimus organizuoti dažniau ir sutiko patys prisidėti prie jų organizavimo. Ši konferencija tapo ilgalaikio bendradarbiavimo su jaunimu pradžia.