Praneškite apie korupciją

Informaciją apie:

 • korupcijos apraiškas policijos darbe
 • nesąžiningą ar neetišką policijos pareigūno elgesį
 • policininkų daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Galite pranešti:

Atmintinė. Jei esi valstybės tarnautojas (ar jam prilygintas asmuo) ir susidūrei su korupcija, turi žinoti
 

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Informuoti nereikia
  Noriu, kad mane informuotų elektroniniu paštu
  Noriu, kad mane informuotų telefonu
  Noriu, kad mane informuotų paštu
  6
 • Asmuo, pateikęs pranešimą, apie atliktus veiksmus, priimtus sprendimus gali būti neinformuojamas, jei jis nenurodo savo vardo ir pavardės, gimimo datos ir telefono numerio arba el. pašto adreso ar kito adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą.
  7
 • Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų perduoti kitai kompetentingai pranešimą nagrinėti įstaigai
  Nesutinku, kad mano asmens duomenys būtų perduoti kitai kompetentingai pranešimą nagrinėti įstaigai
  8
 • 9
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-18