Kita informacija

Įsakymas „Dėl Pareigybių, į kurias skiriant pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie skiriamą asmenį, sąrašo patvirtinimo“. Įsakymo priedas.

Įsakymas "Dėl Policijos įstaigų darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų perdavimo, įvertinimo, apskaitos, saugojimo ir eksploatavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Įsakymo "Dėl Policijos įstaigų darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų perdavimo, įvertinimo, apskaitos, saugojimo ir eksploatavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimas

 PD atsparumo korupcijai lygis (2020 m. 2021 m.)

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-23