Kita informacija

Įsakymas „Dėl Pareigybių, į kurias skiriant pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie skiriamą asmenį, sąrašo patvirtinimo“. Įsakymo priedas.

Įsakymas "Dėl Policijos įstaigų darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų perdavimo, įvertinimo, apskaitos, saugojimo ir eksploatavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Įsakymo "Dėl Policijos įstaigų darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų perdavimo, įvertinimo, apskaitos, saugojimo ir eksploatavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimas

 PD atsparumo korupcijai lygis (2020 m. 2021 m.)

Įsakymas "Dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigybių, kurias užimantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus elektroninėmis priemonėmis per Privačių interesų registrą, sąrašo patvirtinimo" (įsakymo priedas - pareigybių sąrašas)

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-10