Kita aktuali informacija

Policijos departamento prie VRM atsparumo korupcijai lygio įsivertinimas

Policijos generalinio komisaro įsakymas „Dėl Pareigybių, į kurias skiriant pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie skiriamą asmenį, sąrašo patvirtinimo" (įsakymas)

Pareigybių, į kurias skiriant pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie skiriamą asmenį, sąrašas

Policijos generalinio komisaro įsakymas „Dėl policijos įstaigų darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų perdavimo, įvertinimo, apskaitos, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aprašas)

Policijos įstaigų darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų perdavimo, įvertinimo, apskaitos, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo pakeitimas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-12