Gauk atlygį už vertingą informaciją

Gauk atlygį už vertingą informaciją apie korupciją ar kitas nusikalstamas veikas, kuriomis daroma žala valstybei.

Asmenims, suteikusiems vertingos informacijos apie korupciją, gali būti išmokama iki 14 000 EUR vienkartinė piniginė išmoka Vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-09-20