DUK

Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Migracija 3
  • 1. Kokių dokumentų reikia mažyliui prieš kelionę? (video)
  • 2. Patarimai, ketinantiems vykti į kitą šalį

   Jei ketinate savarankiškai vykti į užsienio valstybę - neskubėkite priimti bet kokio pasiūlymo. Stenkitės surinkti kuo daugiau informacijos apie šalį, į kurią ketinate vykti (būtinai pasidomėkite, kokių perspėjimų apie ją yra Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos tinklalapyje www.urm.lt), apie agentūrą, kurios pasiūlymu ketinate pasinaudoti (ar ji yra teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota, ar turi leidimą (licenciją) vykdyti tokią veiklą), taip pat kokius reikalavimus užsieniečiams nustato jūsų kelionės tikslo šalies ir šalių, per kurias vyksite tranzitu, teisės aktai (geriausiai šios informacijos ieškoti tų valstybių konsulinių įstaigų Lietuvos Respublikoje interneto tinklalapiuose ar tiesiogiai kreiptis į pačias konsulines įstaigas). Savo ketinimais išvykti pasidalinkite su savo artimaisiais, draugais, kitais asmenimis, kuriais pasitikite - jie gali taip pat turėti jus dominančios informacijos.

   Jei ketinate vykti į užsienį dirbti, geriau pasinaudokite Lietuvoje veikiančių agentūrų, siūlančių įdarbinti Lietuvos darbuotojus užsienyje, paslaugomis. (nepamirškite pasidomėti, ar tokios agentūros turi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą licenciją. Teisėtai įdarbinimo paslaugas teikiančių agentūrų sąrašą galima rasti internete: www.ldb.lt arba www.socmin.lt). Atsargiai vertinkite nepažįstamų (mažai pažįstamų) žmonių pasiūlymus padėti jums įsidarbinti užsienyje, tokio turinio telefono skambučius, žinutes, atsiųstas į jūsų mobiliojo ryšio telefoną ar elektroniniu paštu. Apie tokius pasiūlymus pasakykite savo artimiesiems ar draugams.

   Jei jau apsisprendėte išvykti į kitą valstybę, pasidomėkite, kokie dokumentai, būnant kitoje šalyje, jums bus reikalingi (jei ketinate dirbti, tikriausiai jums prireiks jūsų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų). Pasidarykite visų svarbiausių dokumentų kopijas, šių dokumentų kopijas palikite ir namie (arba duokite pasaugoti asmenims, kuriais pasitikite). Pasirūpinkite, kad jūsų kelionės dokumentas (pasas ar asmens tapatybės kortelė) galiotų ilgesnį laiką. Kai kurios užsienio valstybės reikalauja, kad kelionės dokumentas galiotų ne trumpiau nei šešis mėnesius iki planuojamos kelionės pabaigos. Informaciją apie dokumento pakeitimą jums gali suteikti jūsų gyvenamosios vietovės migracijos tarnyba (pasų poskyris). Informaciją, ar konkreti šalis pripažįsta asmens tapatybės kortelę tinkamu kelionės dokumentu, taip pat ar reikalinga vykstant į šią šalį (taip pat ir šalis, per kurias vyksite tranzitu) viza, kaip legalizuojami (pažymimi) Lietuvoje išduoti dokumentai, kad jie galiotų užsienio valstybėje, galima rasti interneto svetainėse: www.urm.lt, www.migracija.lt. Vykstant į užsienį ilgesniam laikui (ieškoti darbo, mokytis, gyventi) rekomenduojama turėti kelias asmens dokumentams tinkamas nuotraukas.

   Informaciją apie kelionės tikslą, maršrutą, transporto priemones, kuriomis vyksite, kartu vykstančius asmenis, viešbučių ar kitos numatomos gyvenamosios vietos užsienyje adresus, būsimos darbovietės pavadinimą, adresą, asmenis, su kuriais turėsite kontaktų užsienyje (reikalaukite, kad ši informacija jums būtų pateikta dar esant Lietuvoje), palikite artimiesiems, draugams ar kitiems žmonėms, kuriais pasitikite. Jei kelionės metu keičiasi jūsų maršrutas, gyvenamoji vieta užsienyje, darbovietė, kiti duomenys, būtinai nedelsdami apie tai informuokite asmenis, likusius Lietuvoje.

   Nepamirškite, kad išvykdami iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šeši mėnesiai laikotarpiui, jūs privalote užpildyti išvykimo deklaraciją, ir šią deklaraciją pateikti jūsų gyvenamosios vietos migracijos tarnybai, rekomenduojama iki išvykstant pasirūpinti savo sveikatos draudimu, galiojančiu užsienyje.

   Jei ketinate būti užsienio valstybėje ilgiau nei 3 mėn. (arba ilgiau, nei nurodyta tos valstybės išduotoje vizoje, arba ilgiau, nei nustatyta su ta valstybe pasirašytuose tarptautiniuose susitarimuose), jūs turite gauti leidimą gyventi toje šalyje, kitaip jūs būsite toje valstybėje nelegaliai.

   Žinokite, kad būdami Europos Sąjungos piliečiais jūs turite teisę vykti į kitą ES (EEE) valstybę ir 3 mėn. ieškoti darbo neturėdami leidimo gyventi.

   Žinokite, kad iškilus problemoms jums būnant užsienyje, galite kreiptis į Lietuvos Respublikos diplomatines ir konsulines įstaigas, esančias toje valstybėje. Jeigu tokių šioje valstybėje nėra, jūs turite teisę kreiptis pagalbos į kitos Europos Sąjungos valstybės narės diplomatinę ar konsulinę įstaigą, esančią toje šalyje. Išvykdami užsirašykite jų adresus, telefonus. Paieškokite informacijos apie toje valstybėje, į kurią vykstate, įsikūrusias lietuvių bendruomenės atstovybes ar kitas tautiečių įkurtas bendrijas. Iškilus problemai, galėsite prašyti jų pagalbos ar kreiptis patarimo.

   Atnaujinta: 2017 08 23

  • 3. Asmens dokumentai

   Kokie asmens dokumento išdavimo ar keitimo įkainiai?

   Valstybės rinkliavos dydžius už asmens dokumento išdavimą ar keitimą rasite Vilniaus apskr. VPK interneto svetainėje.

   Kokių dokumentų reikia kreipiantis dėl asmens dokumento išdavimo?

   Kreipiantis dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo, būtina pateikti:

   • asmens tapatybės kortelę arba pasą (jį keičiant);
   • gimimo liudijimą, jei pilietis asmens tapatybės kortelę arba pasą gauna pirmą kartą;
   • sumokėtos valstybės rinkliavos kvitą (šią rinkliavą taip pat galima sumokėti internetu ar banko kortele migracijos padalinyje) ar dokumentą, patvirtinantį atleidimo nuo valstybės rinkliavos aplinkybes;
   • prireikus, kitus dokumentus.
   • nuotraukų turėti nereikia, veido atvaizdas fiksuojamas vietoje asmens biometrinių duomenų skanavimo įranga.

   Ar reikia su savimi turėti nuotrauką keičiant asmens dokumentą?

   Keičiant asmens dokumentą nuotraukos turėti nereikia, veido atvaizdas fiksuojamas vietoje asmens biometrinių duomenų skanavimo įranga.

   Ar galima keisti asmens dokumentą bet kuriame mieste, ar tik ten, kur yra deklaruota gyvenamoji vieta?

   Dėl asmens tapatybės kortelės ar (ir) paso išdavimo (keitimo) pilietis gali kreiptis į bet kurią migracijos tarnybą, nepriklausomai nuo deklaruotos gyvenamosios vietos. Daugiau informacijos Lietuvos policijos interneto svetainėje.

   Ar galima asmens dokumentą pasikeisti anksčiau nei likus 6 mėn. iki galiojimo pabaigos?

   Taip, asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą) galite pasikeisti ir anksčiau nei likus 6 mėn. iki jo galiojimo pabaigos.

   Ką daryti ir kur kreiptis pametus asmens tapatybės kortelę, pasą?

   Pametus asmens tapatybės kortelę ar (ir) pasą, galite iš karto vykti į Jums teritoriniu požiūriu patogų policijos migracijos padalinį, kur pateikus pranešimą, prarasta asmens tapatybės kortelė ar (ir) pasas bus užblokuoti. Tuo pačiu, iš karto galėsite užsisakyti naują asmens dokumentą.

   Jei pageidaujate nedelsiant užblokuoti prarastą asmens dokumentą, galite tai padaryti internetu, prisijungę prie šios sistemos.

   Pilietis, praradęs asmens tapatybės kortelę ar (ir) pasą ir pageidaujantis naują asmens dokumentą gauti skubos tvarka, migracijos tarnybai turi pateikti laisvos formos rašytinį prašymą ir jame nurodyti svarbias priežastis, dėl kurių būtina gauti asmens dokumentą skubos tvarka. Taip pat pateikti šias priežastis patvirtinančius dokumentus (kelionės bilietus ir pan.). Sprendimą išduoti ar pakeisti asmens tapatybės kortelę ar (ir) pasą skubos tvarka priima migracijos tarnybos vadovas arba kitas įgaliotas valstybės tarnautojas. Nepateikus dokumento, patvirtinančio, kad nauja asmens tapatybės kortelė ar (ir) pasas reikalingi skubos tvarka ar migracijos tarnybai kilus kitų klausimų, asmens dokumentas migracijos tarnybos vadovo sprendimu skubos tvarka gali būti neišduodamas.

   Daugiau Jus dominančios informacijos rasite Lietuvos policijos interneto svetainėje.

   Atnaujinta: 2017 08 23