2002–2021 metai

2003-03-28

Patvirtintas Policijos departamento ir Tardymo departamento reorganizavimo planas ir nauja Policijos departamento struktūra. Pertvarką lėmė naujųjų Baudžiamojo ir Baudžiamojo proceso kodeksų įsigaliojimas.

2003-04-29

Buvo priimtas Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas.

2004-05-01

Lietuva tampa Europos Sąjungos nare. Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdyboje veiklą pradeda SIRENE (angl. Supplementary Information Request at the National Entries) nacionalinis padalinys, kuriam tenka pagrindinė atsakomybė įgyvendinant Europos Sąjungos Tarybos sprendimą dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma, kovojant su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu.

2004-05-01

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, Lietuvos policija pradeda vykdyti ypatingą funkciją – Rusijos Federacijos piliečių supaprastinto tranzito per Lietuvos Respubliką užtikrinimą.

 

2007-12-07

Briuselyje vykstančioje Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų taryboje buvo priimtas Lietuvai itin svarbus sprendimas – ji tapo Šengeno erdvės nare. Lietuvos policijai teko daugybė papildomų iššūkių užtikrinant sklandų asmenų ir prekių judėjimą.

2008-09-29

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos policijos mokyklos steigėjo funkcijos iš VRM perduotos Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos

2008-10-01

Veiklą pradeda 10 apskričių (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Telšių, Tauragės ir Utenos) vyriausiųjų policijos komisariatų, taip gerokai sumažinant policijos įstaigų, turinčių juridinio asmens statusą, skaičių.

2009-11-06

Policijos mokykla ir Lietuvos policijos mokymo centras sujungimo būdu buvo reorganizuoti į naują policijos profesinio ugdymo įstaigą – Lietuvos policijos mokyklą.

 

2011-06-11

Siekiant palengvinti ir paspartinti pranešimų policijai teikimą, sudaryti galimybę gyventojams sekti pranešimų nagrinėjimo būseną, o policijos pareigūnams operatyviau nagrinėti gaunamą informaciją apie teisės pažeidimus, sukurta Policijos elektroninių paslaugų sistema (ePolicija.lt).

 

2011-08-02

Savo veiklą pradėjo tiesiogiai policijos generaliniam komisarui pavaldi Imuniteto valdyba. Jos tikslas – vykdyti policijos darbuotojų apsaugą nuo galimo neteisėto poveikio, kuriuo siekiama paveikti sąžiningą ir objektyvų pareigų atlikimą, mažinti korupcinius ryšius policijos sistemoje.

 

2013-01-01

Perimant šalies kriminalinės policijos valdymą, prie Lietuvos kriminalinės policijos biuro prijungta Policijos departamento Kriminalinės policijos valdyba.

2016–2018

Įvykdyti policijos sistemos pokyčiai: policijos komisariatai Lietuvoje pradėjo dirbti pagal naują modelį – sujungta viešoji ir kriminalinė policija, optimizuotos administravimo funkcijos, sumažintas budėtojų padalinių skaičius, padidintas gatvėse dirbančių policijos pareigūnų ir į įvykius reaguojančių ekipažų skaičius. Atnaujinta policijos pareigūnų uniforma ir pakeistas tarnybinių policijos automobilių dizainas.

 

2021-02-01

Įvykdytas policijos įstaigų areštinių optimizavimas, vietoj iki tol veikusių 10 areštinių paliktos veikti 5 areštinės, atitinkančios žmogaus teisių užtikrinimo standartus: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-22