1918 - 1940 metai

1939-12-14 Įsteigta Vilniaus policijos mokykla
1937-07-26 Lietuvos policininkų komanda pasaulio šaudymo pirmenybėse, Suomijoje, laimėjo sidabro ir aukso medalius
1935-05-19 Patvirtinta Policijos tarnautojų instrukcija
1935-01-01 Įkurtas Policijos departamentas, kuriam priklausė viešoji, pasienio, geležinkelio, privatinė ir vandens policijos
1933 Kriminalinė policija atskirta nuo Piliečių apsaugos departamento ir veikė Valstybės saugumo departamente kartu su saugumo policija
1932-01-17 Pirmasis Lietuvos policijos tarnautojų surašymas
1932-10-01 Įkurta nuovada eismo reikalams tvarkyti
1923-06-11 Įsteigtas Policijos sporto klubas
1927 Įkurtas kriminalinės policijos Identifikacijos biuras
1926 Įsteigtas kriminalinės policijos legitimacijos ženklas (galiojo iki 1933 m.). Autorius - dail. A.Žmuidzinavičius
1926-1944 Kriminalinės policijos žinios", informacinis leidinys, leistas Kaune. Nuo 1926 m. (Nr.1) iki 1930 m. (Nr.19) ėjo kaip žurnalo "Policija" priedas pavadinimu "Kriminalinės žinios policijai"
1923 Įkurta transporto policija
1924-1940 "Policija", Lietuvos policijos dvisavaitinis žurnalas. Leido Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamentas, Policijos klubas (nuo 1935 m.), Policijos departamentas (1943-1944 m.)
1924-01-01 Milicija oficialiai pervardyta į policiją
1922-1923 "Milicijos žinios", informacinis laikraštis, ėjęs Kaune. Leido ir redagavo Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamentas
1923 Kaune įsteigtas kriminalinės policijos muziejus (pertvarkytas 1930 m.)
1923 Rokiškyje įkurta Žemesnioji policijos mokykla
1922-11-03 Linksmadvaryje įsteigta Aukštesnioji policijos mokykla
1921-10-02 Įvyko pirmoji policijos šventė
1920-05-14 Priimtas Milicijos įstatymas
1919 Bolševikų nužudytas Šiaulių apskrities viršininkas Aleksas Vainauskas. Tai pirmasis milicininkas, žuvęs tarpukario Lietuvoje.
1919 Patvirtinta pirmoji vienoda milicijos uniforma Lietuvoje. Ją dėvėjo iki 1923 m.
1918-02-16 Lietuva paskelbė nepriklausomybę
1904-10-03 Vilniuje atidaryta pirmoji policijos mokykla. Tai buvo pirmoji tos rūšies mokykla ne tik Lietuvoje, bet ir Rusijoje
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-24