Smurto ir priekabiavimo darbe atvejų nagrinėjimo komisija

Komisijai vadovauja

Vardas, pavardė  Pareigos Telefonas


El. paštas  

Vladimir Banel  Komisijos pirmininkas 8~700 59 948            [email protected]        
Ieva Naruševičienė      Komisijos pirmininko pavaduotoja    8~700 59 732 [email protected]  
Augustė Slavickaitė Komisijos sekretorė 8 5 271 6058          [email protected]   

Komisijos nariai

Vardas, pavardė Pareigos
Alfredas Bulotas Policijos departamento Teisės skyriaus patarėjas
Roma Katinienė Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos deleguota atstovė
Jurgita Trijonienė Policijos departamento Imuniteto valdybos Vilniaus apygardos skyriaus viršininkė
Loreta Vaičiulė Policijos departamento Žmogiškųjų išteklių valdybos Psichologų skyriaus vedėja
Rolana Žvikaitė-Mockaitienė Policijos departamento Žmogiškųjų išteklių valdybos vyresnioji patarėja


Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos ir jos įgyvendinimo policijos įstaigose tvarkos aprašas

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-04-28