Keleivių duomenys (PNR)

Informacijos apie keleivius padalinys

Kontaktai Telefono Nr. El. paštas Adresas

Policijos departamento prie LR VRM Pajėgų valdymo valdyba 
(organizaciniai ir teisiniai klausimai I-V 8-17 val.)

+370 5 2719657 arba +370 52719627  [email protected] Saltoniškių g. 19, 08105 Vilnius  

Policijos departamento prie LR VRM Pajėgų valdymo valdyba 
 (24/7 ne darbo valandomis) 

+370 5 2719900 [email protected] Saltoniškių g. 19, 08105 Vilnius  
Duomenų apsaugos pareigūnas +370 5 2719657, +370 52719627, +370 5 2719966 [email protected] Saltoniškių g. 19, 08105 Vilnius  

Pagrindiniai teisės aktai

Kita informacija

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-04-28