Centrinė policijos įstaigų darbuotojų etikos komisija

Komisijai vadovauja

Vardas, Pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
Nerijus Petrulionis Centrinės policijos įstaigų darbuotojų etikos komisijos pirmininkas
Policijos departamento Pajėgų valdymo valdybos viršininkas
8 700 57965 [email protected]
Vilius Motiejaitis Centrinės policijos įstaigų darbuotojų etikos komisijos pirmininko pavaduotojas
Policijos departamento Viešosios policijos valdybos Reagavimo ir parengties skyriaus viršininkas
8 700 60 050 [email protected]
Violeta Žilionienė

Centrinės policijos įstaigų darbuotojų etikos komisijos sekretorė
Policijos departamento Valdymo organizavimo ir planavimo skyriaus patarėja

8 700 57 940 [email protected]

Komisijos nariai

Vardas, Pavardė Pareigos
Ala Kolesnik Policijos departamento Tarptautinio bendradarbiavimo valdybos viršininkė
Ramūnas Matonis Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas
Simona Ludavičiūtė Policijos departamento Teisės skyriaus vyriausioji specialistė
Ieva Naruševičienė Policijos departamento Veiklos analizės ir kontrolės valdybos viršininko pavaduotoja
Regina Zakaitė-Volikienė Policijos departamento Imuniteto valdybos Kontrolės skyriaus viršininkė
Audronė Nugaraitė VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešosios komunikacijos katedros profesorė
Liutauras Vasiliauskas Lietuvos policijos veteranų asociacijos atstovas
Algirdas Toliatas Lietuvos policijos kapelionas
Roma Katinienė Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos deleguota atstovė

 

Tarnyba Lietuvos policijoje grindžiama pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, sąžiningumo, nesavanaudiškumo, padorumo, nešališkumo, atsakomybės, viešumo ir pavyzdingumo profesinės etikos principais.

Lietuvos policijos darbuotojų etikos kodekso tikslas - suteikti policijos darbuotojui dorovinius orientyrus, padėti formuotis doroviniams poreikiams, prisidėti prie dorovinių santykių kūrimo ir įsitvirtinimo visuomenėje bei prie policijos darbuotojų dorovinės atsakomybės jausmo puoselėjimo ir išsaugojimo, stiprinti policijos darbuotojo autoritetą saugant ir gerbiant asmens teises ir laisves, įtvirtintas tiek nacionaliniuose, tiek ir tarptautiniuose teisės aktuose.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-01