Centrinė policijos įstaigų darbuotojų etikos komisija

Komisijai vadovauja

Vardas, Pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
Nerijus Petrulionis Centrinės policijos įstaigų darbuotojų etikos komisijos pirmininkas
Policijos departamento Pajėgų valdymo valdybos viršininkas
8 700 57965 [email protected]
Vilius Motiejaitis Centrinės policijos įstaigų darbuotojų etikos komisijos pirmininko pavaduotojas
Policijos departamento Viešosios policijos valdybos Reagavimo ir parengties skyriaus viršininkas
8 700 60 050 [email protected]
Jūratė Sobolevskienė

Centrinės policijos įstaigų darbuotojų etikos komisijos sekretorė
Policijos departamento Valdymo organizavimo ir planavimo
skyriaus vyriausioji specialistė

8 700 59 712 [email protected]

Komisijos nariai

Vardas, Pavardė Pareigos
Ala Kolesnik Policijos departamento Tarptautinio bendradarbiavimo valdybos viršininkė
Ramūnas Matonis Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas
Simona Ludavičiūtė Policijos departamento Teisės skyriaus patarėja
Ieva Naruševičienė Policijos departamento Veiklos analizės ir kontrolės valdybos viršininko pavaduotoja
Regina Zakaitė-Volikienė Policijos departamento Imuniteto valdybos Kontrolės skyriaus viršininkė
Audronė Nugaraitė VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešosios komunikacijos katedros profesorė
Liutauras Vasiliauskas Lietuvos policijos veteranų asociacijos atstovas
Algirdas Toliatas Lietuvos policijos kapelionas
Roma Katinienė Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos deleguota atstovė

 

Policijos darbuotojų tarnybinė etika grindžiama šiais veiklos ir elgesio principais:
pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, atsakomybės, lojalumo, nesavanaudiškumo,
sąžiningumo, nešališkumo, padorumo, politinio neutralumo, pavyzdingumo, viešumo ir skaidrumo. 

Kodekso tikslas – suteikti policijos darbuotojams dorovinius orientyrus, ugdyti jų
dorovinės atsakomybės jausmą, kurti antikorupcinę aplinką, didinti policijos darbuotojų vykdomos veiklos skaidrumą, tokiu būdu stiprinant teigiamą policijos įvaizdį ir visuomenės pasitikėjimą policija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-07-21