Centrinė policijos įstaigų darbuotojų etikos komisija

Komisijai vadovauja

Vardas, Pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
- Centrinės policijos įstaigų darbuotojų etikos komisijos pirmininkas
 
- -
Vilius Motiejaitis Centrinės policijos įstaigų darbuotojų etikos komisijos pirmininko pavaduotojas
Lietuvos policijos mokyklos viršininkas
8 700 60 050 vilius.motiejaitis@policija.lt
Živilė Atminaitė

Centrinės policijos įstaigų darbuotojų etikos komisijos sekretorė
Policijos departamento Duomenų apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

8 700 57 940 zivile.atminaite@policija.lt

Komisijos nariai

Vardas, Pavardė Pareigos
Ala Kolesnik Policijos departamento Tarptautinio bendradarbiavimo valdybos viršininkė
Ramūnas Matonis Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas
Simona Ludavičiūtė Policijos departamento Žmogiškųjų išteklių ir teisės valdybos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė
Ieva Naruševičienė Policijos departamento Veiklos analizės ir kontrolės valdybos Analizės skyriaus vyriausioji tyrėja
Audronė Nugaraitė VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešosios komunikacijos katedros profesorė
Liutauras Vasiliauskas Lietuvos policijos veteranų asociacijos atstovas
Algirdas Toliatas Lietuvos policijos kapelionas
Roma Katinienė Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos deleguota atstovė

Tarnyba Lietuvos policijoje grindžiama pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, sąžiningumo, nesavanaudiškumo, padorumo, nešališkumo, atsakomybės, viešumo ir pavyzdingumo profesinės etikos principais.

Lietuvos policijos darbuotojų etikos kodekso tikslas - suteikti policijos darbuotojui dorovinius orientyrus, padėti formuotis doroviniams poreikiams, prisidėti prie dorovinių santykių kūrimo ir įsitvirtinimo visuomenėje bei prie policijos darbuotojų dorovinės atsakomybės jausmo puoselėjimo ir išsaugojimo, stiprinti policijos darbuotojo autoritetą saugant ir gerbiant asmens teises ir laisves, įtvirtintas tiek nacionaliniuose, tiek ir tarptautiniuose teisės aktuose.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-24