Tarptautinės misijos

Nuo 1996 m. Lietuvos policijos pareigūnai dalyvauja civilinių krizių valdymo operacijose. Iki šiol dalyvauta taikos palaikymo, taikos įvedimo ir stebėjimo tarptautinėse misijose, organizuotose 4 tarptautinių organizacijų (Jungtinių Tautų, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos, Vakarų Europos Sąjungos, Europos Sąjungos).

Dalyvavimo Jungtinių Tautų organizuojamose misijose pagrindas yra dėl kiekvienos misijos priimamos Jungtinių Tautų rezoliucijos ir 1998 m. pasirašytas Jungtinių Tautų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės tarpusavio supratimo memorandumas dėl dalyvavimo Jungtinių Tautų nuolatinės parengties sistemoje.

Dalyvavimas Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos policijos stebėtojų misijoje Kroatijos Dunojaus regione ir tikrintojų misijoje Kosove rėmėsi Lietuvos Respublikos prisidėjimo prie Deitono taikos susitarimo dėl karo pabaigos buvusioje Jugoslavijos teritorijoje.

Nuo 2003 m. buvo dalyvauta Europos Sąjungos civilinių krizių valdymo misijose remiantis Europos Sąjungos Tarybos bendrųjų veiksmų aktais (2002 m. kovo 11 d. Europos Sąjungos Tarybos bendrųjų veiksmų aktas 2002/210/CFSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos (OL L 070 2003 03 13, p 0001-0006); 2003 m. vasario 27 d. Europos Sąjungos Tarybos bendrųjų veiksmų aktas 2003/141/CFSP keičiantis Europos Sąjungos policijos misijos bendrųjų veiksmų aktą 2002/210/CFSP (OL L 053 2003 02 28, p. 0063); 2003 m. kovo 17 d. Europos Sąjungos Tarybos bendrųjų veiksmų aktas 2003/188/CFSP keičiantis Europos Sąjungos policijos misijos bendrųjų veiksmų aktą 2002/210/CFSP (OL L 073 2003 03 19, p. 0009); 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Sąjungos Tarybos bendrųjų veiksmų aktas 2003/681/CFSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos buvusioje Jugoslavijos Respublikos Makedonijoje (EUPOL Proxima) (OL L 249 2003 10 01, p. 0066-0069); 2004 m. sausio 26 d. Europos Sąjungos Tarybos bendrųjų veiksmų aktas 2004/87/CFSP keičiantis Europos Sąjungos policijos misijos buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje (EUPOL Proxima) bendrųjų veiksmų planą 2003/681/CFSP (OL L 021 2004 01 28, p. 0031).

Vykdydami Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus prisidėti prie saugumo ir stabilumo Europoje stiprinimo ir dalyvauti įgyvendinant Europos Sąjungos saugumo ir gynybos politiką, vadovaudamiesi 2005 m. lapkričio 24 d. Tarybos bendraisiais veiksmais 2005/824/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos (ESPM) Bosnijoje ir Hercegovinoje (BiH) Lietuvos policijos pareigūnai dalyvavo Europos Sąjungos policijos misijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje.

Lietuva taip pat prisidėjo prie Vakarų Europos Sąjungos Tarybos pastangų stabilizuoti situaciją finansinės, ekonominės ir socialinės krizės ištiktoje Albanijoje ir dalyvavo Vakarų Europos Sąjungos daugiatautėje konsultacinėje policijos pajėgų misijoje Albanijoje.

Nuo 2005 m. birželio mėn. Lietuva vadovauja Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupei bei nuo 2005 m. spalio mėn. iki 2007 m. liepos mėn. Lietuvos policijos pareigūnai dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiojoje misijoje Afganistane. 2006 m. pabaigoje buvo įgyvendintas Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos parengtas Afganistano Goro provincijos policijos mokymų ir įrangos pirkimo teisėsaugos institucijoms projektas. 2006 m. lapkričio 22 d. - gruodžio 5 d. Čagčarane sėkmingai baigėsi kriminalistiniai mokymai, kuriuose dalyvavo 18 policijos, teismo, prokuratūros ir karinės prokuratūros atstovų iš aštuonių rajonų. Kursų dalyviai buvo mokomi dirbti įvykio vietoje, surinkti ir apsaugoti daiktinius įrodymus, jiems perduota 10 kriminalistinių lagaminų ir eksploatacinių medžiagų.

Įgyvendinant Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos finansuojamo Afganistano nacionalinės policijos plėtros Goro provincijos kaimo vietovėse (Afghan National Police Capacity Development in the Rural Areas of Ghor Province) projekto dalį, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 2007 m. organizavo Afganistano policijos kriminalistinius mokymus bei Afganistano teisėsaugos pareigūnų pažintinę kelionę į Lietuvą.

Vykdant Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus dalyvauti įgyvendinant Europos Sąjungos saugumo ir gynybos politiką, vadovaujantis Tarybos bendraisiais veiksmais 2007/369/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Afganistane, Lietuvos policijos pareigūnai nuo 2007 m. liepos 12 d. dalyvauja Europos Sąjungos policijos misijoje Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN).

Nuo 2007 m. lapkričio 15 d. Lietuvos policijos atstovas pradėjo darbą Europos Sąjungos misijoje Gruzijoje, Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio P.Kaukaze biure.

2008 m. birželio mėn. Lietuvos policijos pareigūnai pradėjo dalyvauti Europos Sąjungos teisinės valstybės misijoje Kosove (EULEX KOSOVO).

2008 m. rugsėjo 1 d. Europos Vadovų Taryba pareiškė didelį susirūpinimą dėl Gruzijoje įsiplieskusio atviro konflikto ir pareiškė, kad Europos Sąjunga yra pasirengusi įsipareigoti prisidėti prie visų pastangų, kuriomis siekiama Gruzijoje kilusio konflikto taikaus ir ilgalaikio sprendimo. Vadovaujantis 2008 m. rugsėjo 15 d. Tarybos bendraisiais veiksmais 2008/736/BUSP, 2008 m. rugsėjo mėn. dalyvauti Europos Sąjungos stebėsenos misijoje Gruzijoje (EUMM Georgia) išvyko 4 Lietuvos policijos pareigūnai.

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos bendraisiais veiksmais 2008/958/BUSP, iš dalies keičiančiais Tarybos bendruosius veiksmus 2005/797/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Palestinos teritorijose (OL 2008 L 338 p. 75), atsižvelgus į LR Užsienio reikalų misterijos pateikstas išvadas dėl delegavimo tikslingumo, 2010 m. sausio 17 d. dalyvauti Europos Sąjungos policijos misijoje Palestinos teritorijose (EUPOL COPPS) išvyko Lietuvos policijos pareigūnas.

Nuo 2014 m. gegužės 15 d. Lietuvos policijos pareigūnai išvyko dalyvauti Jungtinių Tautų taikos palaikymo pajėgose Kipre (UNFICYP) (UNPOL).

Europos Komisijai 2014 m. liepos mėn. patvirtinus misijos mandatą, nuo 2014 m. spalio 8 d. vienas Lietuvos policijos pareigūnas išvyksta dalyvauti Europos Sąjungos patariamojoje misijoje civilinio saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine).

Nuo 2014 m. lapkričio 24 d. vienas Lietuvos policijos pareigūnas dalyvauja Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos specialiojoje stebėsenos misijoje Ukrainoje (SMMU).