Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo valdybos specialusis atašė (teisėsaugos atašė policijos klausimams Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje)

Adresas: Rue Belliard 41-43, 1040 Bruxelles, Belgium

Vardas, Pavardė Tel. Nr. Mob. Fax. El. paštas
Tomas Antulis +32 2 4013506 +32 474106319 +32 2 2824250 tomas.antulis@eu.mfa.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-23