Tarptautinė bendrų veiksmų diena „Bizonas“

Data

2020 03 06

Įvertinimas
1

2020 m. kovo 4 d. Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos pasienio regionuose vykdyta bendrų veiksmų diena „Bizonas“, skirta turtinių nusikaltimų išaiškinimui ir užkardymui.

Bendrų veiksmų diena „Bizonas“ vyko pasienio regionuose, Lietuvoje Alytaus ir Utenos apskrityse, Lenkijos Palenkės vaivadijoje ir Latvijoje Latgalės regione. 
Projekto metu suvienijus Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos analitinių padalinių pareigūnus buvo parengta bendra nusikalstamumo analizė. Išskirtos nusikalstamumo tendencijos ir įvardintos bendros grėsmės pasienio regionuose. Numatyta nusikalstamų veikų stebėsena ir informacijos keitimosi tvarka bei parengtas bendrų veiksmų planas.
Bendrų veiksmų metu buvo siekiama nustatyti vogtų transporto priemonių ir jų detalių realizavimo vietas. Abejose trijų valstybių sienos pusėse buvo organizuojamos sustiprintos ir plane numatytos priemonės: bendri patruliavimai, lombardų, turgaviečių, metalo supirktuvių bei automobilių ir jų detalių prekybos vietų patikrinimai.
Lazdijų rajono Veisiejų turguje, Alytaus apskrities pareigūnų atlikto patikrinimo metu dviem prekiautojams surašyti administracinių nusižengimų protokolai dėl vykdomos prekybos be verslo liudijimų. Alytaus kelių policijos patrulių ir Seinų pavieto policijos kamendatūros pareigūnų bendro patruliavimo metu mobilia greičio matavimo sistema buvo užfiksuota 11 greičio viršijimo atvejų bei vienas lenkimo neleistinoje vietoje atvejis. Nutarta, kad pasienio su Lenkija regione bus dar labiau sustiprinta prekybos elektriniais prietaisais, buitine technika, automobilių detalėmis, kontrolė.
Utenos lombardo patikrinimo metu pareigūnai nustatė, įtrauktų į apskaitą pinigų ir kasoje laikomų pinigų kiekio neatitikimą, dėl ko pradėta administracinė teisena pagal LR ANK 164 str. 1 d. Patikrinus lombardo priduotų daiktų žurnalą buvo nustatyta, kad į lombardą 2019 metų gruodžio mėnesį daiktus pridavė Latvijos Respublikos pilietis, o patikrinus daiktus pridavusio Latvijos Respublikos piliečio duomenis, nustatyta, kad jam 2019 m. balandžio 12 d. Latvijos Respublikoje paskelbta jo tarptautinė paieška už įvykdytą vagystę. Patikrinimo metu iš lombardo buvo išimti paieškomo Latvijos Respublikos piliečio priduoti įvairių elektrinių prietaisų komplektai. Bus tiriama ar minėti daiktai nėra įgyti neteisėtai.
Tą pačia dieną Zarasų rajone pasienyje su Latvijos Respublika bendros priemonės metu, sustabdyti ir patikrinti sieną kirtę 63 automobiliai ir 61 asmuo.
Šengeno teisynas numato, kad policijos ir kitų teisėsaugos institucijų patikrinimai, patruliavimas ir kiti veiksmai atliekami pasienio regionuose ties vidaus Šengeno erdvės sienomis, turi būti pagrįsti analizės rezultatais. Tik tokiais atvejais jie vertinami kaip netrukdantys laisvam asmenų judėjimui.  
Bendrų veiksmų diena vertinama kaip puikus pavyzdys regioninio bendradarbiavimo Šengeno erdvėje.

Priemonė įgyvendinta pagal Policijos departamento vykdomo Europos Sąjungos vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos projektą Nr. HOME/2017/ISFP/AG/SCHEN/818468 „Tarpvalstybinio policijos bendradarbiavimo Baltijos jūros regione stiprinimas“.