Stiprinamas bendradarbiavimas su vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistais

Data

2020 05 27

Įvertinimas
0
sutartis su VTAI.jpg

Policija ir Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba sieks užtikrinti nepertraukiamą, visą parą veikiančią vaiko teisių apsaugą ir pagalbą vaikui, prieš kurį galbūt panaudotas smurtas, vaikui, tapusiam smurto artimoje aplinkoje liudininku ar gyvenančiam aplinkoje, kurioje buvo smurtauta, bei visais kitais atvejais, kai vaikui nedelsiant būtina užtikrinti saugią aplinką. Tai numatyta šiandien policijos generalinio komisaro Renato Požėlos ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės Ilmos Skuodienės pasirašytoje bendradarbiavimo sutartyje.

Policijos generalinis komisaras pasidžiaugė, kad nors tęsiami pradėti darbai, tačiau šiandien institucijos atverčia naują puslapį. Jis išreiškė viltį, kad prisiimti  įsipareigojimai bus įgyvendinti, o sutartis taps dar vienu žingsniu į efektyvesnį bendrą darbą. Generalinis komisaras atkreipė dėmesį, kad kiekvienoje apskrityje jau įsteigti nepilnamečių reikalų koordinatoriai, kurie gilinasi į nepilnamečių padarytus pažeidimus, analizuoja juos, teikia praktinius patarimus, nurodo veiklos kryptis. 

Tarnybos direktorė pasidžiaugė, kad vyksta aktyvus bendradarbiavimas, kad pasirašyta labai išsami sutartis, kur aiškiai numatyti įsipareigojimai, pažadėjo gerinti kokybę.

Vienas svarbiausių akcentų – reagavimas į įvykius, susijusius su vaikais. Tarnyba įsipareigoja, kad jos specialistai nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 valandą nuo apie realų pavojų vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei gavimo, nuvyksta į vaiko buvimo (radimo) vietą ir imasi veiksmų, nustatytų Vaiko situacijos vertinimo tvarkos apraše.

Šalys sutarė skirti žmogiškuosius, techninius, intelektinius, materialinius ir kitokio pobūdžio išteklius, reikalingus apsaugoti nukentėjusio vaiko interesus. Sutarta operatyviai keistis turima informacija, kviesti atstovus į šalių organizuojamus posėdžius ir (ar) pasitarimus, kuriuose nagrinėjami šalims aktualūs klausimai.
 
Sutartyje numatyta, kad specialistai dalyvauja Tarnybos organizuojamuose įvairių sričių specialistų, dirbančių vaiko gerovės srityje, mokymuose, siekiant įgyti ir (ar) plėtoti specialiąsias žinias, reikalingas darbui su vaikais.

Dar vienas svarbus principas – informacijos teikimas, laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir užtikrinant vaiko ir šeimos teises į privatumą.