Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo parama policijai vykdant užsieniečių kontrolės funkciją

Data

2018 12 06

Įvertinimas
0
25.jpg

Nuo 2015 m. liepos 1 d. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kartu su apskričių vyriausiaisiais policijos komisariatais sėkmingai įgyvendina projektą „Vertimo ir teisinių paslaugų, reikalingų vykdant užsieniečių išsiuntimo ar grąžinimo procedūras, įsigijimas“ Nr. PMIF-3.1.2.-V-01-001.

Šis projektas yra bendrai finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos lėšų. Projektu užtikrinamos kvalifikuotos vertimo paslaugos, visuose užsieniečių grąžinimo (išsiuntimo) proceso etapuose: nustatant užsieniečio tapatybę, atvykimo į Lietuvos Respubliką aplinkybes ir tikslus, informuojant užsienietį jam suprantama kalba apie jo teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje, supažindinti su jo atžvilgiu priimamais sprendimais bei suteikiant kvalifikuotą teisinę pagalbą, kas padeda greičiau atlikti teisės aktuose nustatytas procedūras, užtikrinama užsieniečio teisė į teisingą procesą bei garantuojama grąžinamo (išsiunčiamo) užsieniečio teisių apsauga. Nuo projekto pradžios vertimo paslaugos buvo suteiktos 61 užsieniečiui, teisinės paslaugos – 122 užsieniečiui, o transporto paslaugų, suteiktų užsieniečių pervežimui atstumas sudaro 11 166 km. Iš viso projekto veiklų įgyvendinimui jau panaudota 10 880 eurų.

Projektas bus įgyvendinamas iki 2019 m. gegužės 31 d.