Policijos generalinis komisaras kalbėjosi su Kroatijos policijos vadovu

Data

2020 05 25

Įvertinimas
0
Kroatijos vadas.jpg

Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla su savo komandos nariais vaizdo konferenciniu ryšiu bendravo su Kroatijos policijos vadovu Nikola Milina.

Pokalbio metu aptartas abiejų šalių teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas, diskutuota apie situaciją šalyse po COVID19, aptarta su tuo susijusi policijos darbo specifika, nusikalstamumo tendencijos, sienų kontrolė, vykdomi pokyčiai.

Kroatijos policijos generalinis direktorius padėkojo Lietuvos policijai už paramą po žemės drebėjimo. Reaguojant į šią nelaimę, Lietuvos policija nusiuntė kroatams apsaugos priemonių.

Kroatijos policijos vadovas atkreipė dėmesį, kad jų šalyje ženkliai padaugėjo smurto artimoje aplinkoje atvejų.

Pokalbio metu taip pat aptartos bendrų mokymų galimybės, patirties pasikeitimo praktika, vykdomi bendri tyrimai, bendradarbiavimas liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos srityje. R. Požėla pakvietė kolegą atvykti į Lietuvą, pasiūlė pagalvoti apie bendradarbiavimo susitarimo pasirašymą.