Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su skautais

Data

2020 07 07

Įvertinimas
0
IMG_7977.jpg

Šiandien Policijos departamente pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos skautija.

Šalys sutarė bendradarbiauti, siekdamos puoselėti bendras policijos ir Skautijos vertybes – atsakomybę už savo šalį, fizinį aktyvumą, pilietiškumą ir patriotiškumą. Sutarta dalyvauti savanorystės veikloje, ugdyti savisaugos kultūrą ir atsakingumą, stiprinti moralines ir dorovines, fizines ir intelektines savybes.

Abi šalys dalyvaus rengiamuose susirinkimuose, konferencijose, seminaruose, kursuose, kultūriniuose ir kituose renginiuose bei teiks vieni kitiems metodinę pagalbą, skleis informaciją apie bendrus policijos ir Skautijos projektus ir akcijas.

Policijos vadovas pasidžiaugė, kad policija pradės kitokio pobūdžio draugystę, kurią labai vertiname. „Tikiu, kad nuo šiol būsime dar stipresni, nauda bus abipusė, o jaunimas, kuris dalyvauja skautų judėjime, per mūsų renginius pamatys policiją kitomis akimis ir dalis skautų įsilies į policijos gretas“ - sakė policijos generalinis komisaras Renatas Požėla.

Skautų vadovė atkreipė dėmesį, kad visuomet nori parodyti vaikams kuo daugiau specifinių profesiju, o policija yra viena iš tų profesijų, kuri vaikams yra labai įdomi. „Džiaugiamės šia diena ir tikimės, kad mūsų draugystė nenutrūks, populiarinsime jūsų profesiją ir auginsime policijai būsimus pareigūnus“ - žadėjo Skautų vadovė, vyriausioji skautininkė Ieva Brogienė.

Sutarta, kad pagal galimybes bus skiriami žmogiškieji, techniniai, intelektiniai, materialiniai ir kitokio pobūdžio ištekliai, reikalingi vykdyti šios Sutarties nuostatas.