Lietuvos policijos lyderystė telkiant Baltijos jūros regiono šalių partnerius

Data

2018 04 10

Įvertinimas
3
outside.jpg

Š. m. balandžio 5-6 d. vyko Lietuvos policijos koordinuoto projekto „Integruotos keitimosi informacija platformos diegimas (INFOEXPLAT)“ uždarymo renginys, kuriame dalyvavo projekto partnerių Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos policijos tarnybų atstovai. Šiuo projektu sustiprinti Baltijos ir Šiaurės šalių teisėsaugos institucijų gebėjimai didinant keitimosi informacija spartą, atsekamumą ir saugą išplečiant keitimosi informacija sistemos SIENA naudotojų tinklą, padidinant keitimosi informacija mainus su Europolu naudojantis Europolo informacine sistema (EIS), taip pat diegiant procesinį valdymą tarptautinio bendradarbiavimo srityje, vykdant susijusius mokymus ir darbinius susitikimus.

Šio, pagal specialiąją ES Vidaus saugumo fondo Policijos dalies programą, įgyvendinto projekto metu buvo sukurta programinė įranga, skirta išplėsti keitimosi informacija sistemos SIENA ir Europolo informacinės sistemos naudotojų tinklui, taip pat buvo atlikta išplėstinė tarpžinybinė nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių keitimąsi informacija peržiūra ir parengtos keitimosi informacija metodologijos. Projekte taip pat buvo suorganizuotas viešinimo ir sklaidos renginys keitimosi informacija tematika ES Rytų partnerystės ir Vakarų Balkanų šalių teisėsaugos institucijų darbuotojams. Didinant darbuotojų gebėjimus buvo parengta mokymų programa ir medžiaga teisėsaugos institucijų darbuotojams keitimosi informacija tematika bei surengti patys mokymai (apmokyti 105 darbuotojai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje). Gerinant dvišalius ir daugišalius ryšius tarp atskirų policijos įstaigų ir jų atstovų aptariant aktualius policijos veiklos klausimus buvo organizuojami renginiai teisėsaugos institucijų darbuotojams teritorinių įstaigų, tarptautinio bendradarbiavimo koordinatorių ir institucijų vadovų lygmenimis.

Kaip uždarymo renginio metu paminėjo projekto lyderis - policijos generalinio komisaro pavaduotojas Rimantas Bobinas, šis projektas savo unikalia struktūra ir indėliu tiek gerinant keitimosi informacija su užsienio partneriais naudojantis ES lygiu sukurtomis platformomis, tiek diegiant procesinį valdymą į tarptautinio bendradarbiavimo užtikrinimą, tiek vykdant mokymo veiklas ir pasienio regionų policijos atstovų susitikimus svariai prisidėjo prie Baltijos jūros regiono šalių teisėsaugos institucijų vienijimosi. Renginio metu buvo pristatyti projekto įgyvendinimo metu vykdytos veiklos ir pasiekti rezultatai. Iš viso projekto veiklose dalyvavo per 200 policijos ir kitų teisėsaugos institucijų darbuotojų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Suomijos ir Švedijos. Įgyvendinant projektą buvo bendradarbiaujama su Europolu.

Lietuvos policija ir toliau su partneriais dės pastangas siekdama stiprinti regioninius teisėsaugos institucijų ryšius.

Finansuojama Europos Sąjungos Vidaus saugumo fondo Policijos dalies lėšomis

Europos Komisija – Generalinis migracijos ir vidaus reikalų direktoratas