Kriminalistinių tyrimų ekspertai kvalifikaciją kėlė specializuotuose mokymuose

Data

2018 02 06

Įvertinimas
0
zenklas.jpg

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre baigtas įgyvendinti Nacionalinės vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos finansuojamas projektas, kurio metu 82 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų padalinių specialistai patobulino kvalifikaciją trasologinių (avalynės ir įrankių pėdsakų), narkotinių ir psichotropinių medžiagų, kriminalistinės identifikacijos dėsnių taikymo, žmogaus DNR, transporto priemonių identifikavimo, psichofiziologinių (melo detektoriaus), fonoskopinių, vaizdų ir portretų tyrimų srityse. Mokymai padėjo praktikoje padidinti aukšto slėgio skysčių chromatografinės sistemos (HPLC) tiriant narkotines ir psichotropines medžiagas, asmenų balso atpažinimo ir identifikavimo, specialios programos FADA panaudojimo galimybes, paspartinti tyrimų atlikimo laiką ir kokybę.

Įgyvendinant projektą Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro ir apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų kriminalistinių tyrimų srities pareigūnai, atliekantys kriminalistinius objektų tyrimus sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo bylose, tobulino kvalifikaciją šiuose mokymuose:

1. Trasologiniai (avalynės ir įrankių pėdsakų) tyrimai;

2. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų tyrimas aukšto slėgio skysčių chromatografinės sistemos (HPLC) metodu;

3. Darbas su kriminalistiniams tyrimams atlikti skirta fonoskopinio apdorojimo ir analizės programine įranga Acu Expert;

4. Metiniai tarptautiniai kriminalistinio identifikavimo specialistų mokymai;

5. Psichofiziologiniai tyrimai (melo detektorius) (tyrimo ir vertinimo metodikos);

6. DNR tyrimų atlikimas naudojant programinę įrangą GeneMapper ID-X;

7. DNR tyrimų atlikimas taikant naujos kartos sekvenavimo (NGS) įrenginių metodiką;

8. DNR tyrimų rezultatų pateikimas teismuose;

9. Transporto priemonių tyrimų atlikimas naudojantis transporto priemonių gamintojų duomenų baze FADA;

10. Vaizdų ir portretų tyrimų atlikimas taikant programinės įrangos Adobe Photoshop galimybes.

Pasak Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro vadovo Dariaus Žvirono, įgytos žinios ir patirtis leis efektyviau užkardyti tarpvalstybinio, sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo požymių turinčius nusikaltimus.

Projektą įgyvendinant apmokyti kriminalistinių tyrimų srities pareigūnai yra pasirengę vesti specializuotus tarnybinius mokymus kitiems atitinkamos specializacijos pareigūnams.

Apie projektą:

1. Nacionalinės vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos finansuojamas projektas „Specializuoti policijos pareigūnų mokymai kriminalistinių tyrimų srityje, I etapas“.

2. Projekto tikslas – tobulinti Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų srities padalinių darbuotojų, dalyvaujančių vykdant nusikalstamumo prevenciją ir tiriant tarpvalstybinio pobūdžio, sunkių nusikaltimų bei organizuoto nusikalstamumo bylas, kvalifikaciją.

3. Projekto įgyvendinimo laikotarpis - nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. vasario 28 d.

4. Projekto vertė – 46 517,88 Eur.