Dingus žmogui - Dingusių žmonių šeimų paramos centro parama artimiesiems

Data

2019 05 09

Įvertinimas
0
IMG_0421.jpg

Asociacija Dingusių žmonių šeimų paramos centras (toliau – Centras) – nevyriausybinė organizacija nuo 1997 m. teikianti pagalbą nuo prekybos žmonėmis ir priverstinės prostitucijos nukentėjusiems asmenims ir prekybos žmonėmis aukoms.

Centras teikdamas pagalbą bendradarbiauja su kitomis valstybinėmis institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje. Siekdamas užtikrinti efektyvią pagalbą Lietuvos Respublikos piliečiams nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis bei Lietuvoje gyvenantiems užsieniečiams Centras bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis: yra tarptautinio Kovos su prekyba žmonėmis tinklo Renate narys, vienijančio 241 narį 31 pasaulio šalyje; Tarptautinio Centro Dingusiems ir Išnaudojamiems Vaikams (International Center for Missing and Exploited Children), vienijančio organizacijas dirbančias su prekyba žmonėmis ir vaikų išnaudojimu globaliu mąstu narys; Amber Alert Europe narys. Platus užsienio partnerių tinklas įgalina Centrą efektyviai ir greitai bendradarbiauti valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis dirbančiomis pagalbos asmenims nukentėjusiems bei prekybos žmonėmis prevencijos srityje visame pasaulyje. 

Centras teikia šią pagalbą ir paslaugas:

Kompleksinė pagalba asmenims nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir prekybos žmonėmis aukoms:

APGYVENDINIMAS MOTERYS. Nuo 2018 m. Centre veikia pirmoji pastogė nuo prekybos žmonėmis nukentėjusioms moterims ir jų vaikams. Pastogėje vienu metu gali gyventi iki 10 moterų kartu su savo vaikais. Pastogėje priimamos gyventi visos nuo prekybos žmonėmis nukentėjusios moterys ir vaikai gyvenantys Vilniaus mieste. Teisėsaugos institucijų prašymu pastogėje gali būti apgyvendinamos moterys iš kitų Lietuvos savivaldybių. Pastogėje moterys su vaikais gali apsistoti iki 6 mėn. terminui, esant poreikiui šis terminas gali būti pratęstas. Pastogėje gyvenančioms moterims su vaikais vietoje teikiama nemokama specializuota teisinė, psichologinė, socialinio darbuotojo pagalba, taip pat pagalba maisto produktais, reikalingais vaistais, teikiamos palydėjimo į institucijas paslaugos. Dėl apgyvendinimo pastogėje galima kreiptis el.paštu: centras@missing.lt, tel: +370 5 248 3373. Skubiais atvejais visą parą, darbo ir švenčių dienomis galima kreiptis tel: +370 652 98187.

TEISINĖ, PSICHOLOGINĖ, SOCIALIO DARBUOTOJO PAGALBA. Centras turi ilgametę patirtį teikiant specializuotą nemokamą teisinę, psichologinę bei socialinio darbuotojo pagalbą. Pagalba teikiama atvykus į Centrą adresu: Žaliųjų ežerų g. 85, Vilnius, taip pat telefonu bei interaktyvi pagalba teikiama interaktyviomis priemonėmis.

PAGALBA MAISTU, MEDIKAMENTAIS, PALYDĖJIMO PASLAUGOS. Centre asmenims nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir prekybos žmonėmis aukoms teikiamos nemokamos pagalbos maistu, drabužiais, reikalingais medikamentais, palydėjimo į instutucijas paslaugos.

Kompleksinės pagalbos tikslas - nukentėjusių asmenų integracija ir resocializacija į visuomenę ir darbo rinką, suteikiant galimybes, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis bei socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, įsidarbinti bei įgyti profesijas ir padedant jiems derinti šeimos ir mokymosi įsipareigojimus, kad sėkmingiau integruotųsi į visuomenę.

MOKYMAI VALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVAMS. Centras 22 metus teikia pagalbą nuo prekybos žmonėmis nukentėjusiems asmenims ir prekybos žmonėmis aukoms Lietuvoje, todėl centro ekspertai mielai dalinasi žiniomis apie įvairių prakybos žmonėmis formų aukų portretais, padeda analizuoti prekybos žmonėmis proceso metu įgytų traumų poveikį asmens dalyvavimui baudžiamąjame procese in integruojantis į visuomenę. Centro specialistai nuolat gilina savo žinias prekybos žmonėmis srityje įvairiose stažuotėse Lietuvoje, kitose užsienio valstybėse. Centro specialistai veda mokymus įvairioms su prekybos žmonėmis aukomis dirbančiomis institucijoms. Dėl mokymų Jūsų institucijos darbuotojams galima kreiptis el. paštu: centras@missing.lt, tel: +370 5 248 3373.

PREVENCINĖ VEIKLA. Centre dirbantys specialistai (teisininkai, psichologai ir socialiniai darbuotojai) nuolat vykdo prevencinius užsiėmimus įvairiose Lietuvos savivaldybėse siekiant užkirsti kelią asmenų pažeidžiamumo išnaudojimui ir siekiant didinti sąmoningumą renkantis darbą Lietuvoje ir užsienio valstybėse. Centro darbuotojai veda interaktyvias paskaitas įvairaus amžiaus bendruomenės atstovams, moksleiviams, studentams ir kitoms visuomenės grupėms. Dėl prevencinių renginių galima kreiptis el. paštu: centras@missing.lt, tel: +370 5 248 3373.

Daugiau informacijos, ką daryti dingus žmogui - Centro svetainėje.