Didinamas darbo efektyvumas, užtikrinant apsaugą nuo nusikalstamo poveikio

Data

2018 07 10

Įvertinimas
0
vsf_logo.png

Lietuvos policija baigia įgyvendinti nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2016/VSF/5.4.1.3 „Apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių efektyvumo didinimas, I etapas“. Projekto vertė – 72 540,43 EUR. Projekto tikslas – užtikrinti Lietuvos kriminalinės policijos biuro Liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos valdybos darbo efektyvumą užtikrinant apsaugą nuo nusikalstamo poveikio.

Įgyvendinant projektą buvo įsigyta įvairių techninių ir elektroninių apsaugos priemonių, kurios padidins efektyvumą vykdant apsaugą nuo nusikalstamo poveikio. Įsigyta mobili vaizdo konferencinė įranga yra suderinta su Lietuvos teismuose ir įkalinimo įstaigose įdiegtomis vaizdo konferencinėmis sistemomis ir leidžia atlikti nuotolines liudytojų apklausas iš bet kurio Lietuvos ar užsienio šalies miesto, taip efektyviai taupant materialinius ir žmogiškuosius išteklius, skirtus saugomiems asmenims konvojuoti į teismo procesus, saugomiems asmenims atvykti į Lietuvą iš užsienio šalių.

Įsigytos vaizdo stebėjimo ir elektroninės apsaugos sistemos su nuotolinės kontrolės funkcija leidžia centralizuotai stebėti ir kaupti informaciją iš saugomų objektų, taip pat suteikia galimybę budintiems pareigūnams greičiau reaguoti į saugomiems asmenims iškilusias grėsmes.

Įgyvendinant projektą įsigytos elektroninės apsaugos priemonės leidžia efektyviau išnaudoti turimus žmogiškuosius išteklius, efektyviau reaguoti į galimas grėsmes, sutrumpinti reakcijos į pažeidimus trukmę ir užtikrina kontrolės funkcijas, taip sustiprinant nusikalstamumo prevenciją ir kovą su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu.