Atliktas Telšių apskrities policijos veiklos auditas

Data

2020 07 14

Įvertinimas
0
875_832_da6c4887686ba4e1bf132d4bae913b84.jpg

Baigtas nuo 2020 m. birželio 10 d. vykdytas Telšių apskr. vyriausiojo policijos komisariato veiklos auditas. Jam atlikti Policijos departamentas buvo sukuręs darbo grupę, kuriai vadovavo policijos generalinio komisaro pavaduotojas Arūnas Paulauskas. Auditui atlikti taip pat buvo pasitelkti Policijos departamento Veiklos analizės ir kontrolės valdybos, Viešosios policijos valdybos, Pajėgų valdymo valdybos ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro darbuotojai.
Audito metu išsamiai patikrinta komisariato veikla, dokumentacija, prevencinis darbas, vykdomi ikiteisminiai tyrimai ir pareiškimų nagrinėjimas, pareigūnų mokymai ir kita aktuali informacija.
Auditoriai konstatavo, kad bendras veiklos vertinimas yra geras, sisteminių trūkumų nenustatyta, tačiau identifikuotos tam tikros problemos, būtina stiprinti kontrolės funkciją. Auditoriai atkreipė dėmesį į sudėtingus vadovų ir pavaldinių santykius, dėl ko komisariate vyrauja prastas darbinis mikroklimatas.
Trūkumų nustatyta ir tikrinant kriminalinės žvalgybos veiklą, o konkrečiai -  gautą informaciją apie disponavimą nelegaliais šaunamaisiais ginklais, brakonieriavimą. Nustatyta, kad gauta žvalgybinė informacija buvo tikrinama paviršutiniškai, o vadovai neskyrė pakankamai dėmesio šios veikos kontrolei, kas lėmė, kad asmenys turėjo galimybę disponuoti nelegaliais ginklais. Tai iš dalies galėjo lemti ir nelaimingą įvykį, kuomet buvo nušautas Mažeikių r. policijos komisariato pareigūnas.     
Po audito išvadų, parengtas išsamus trūkumų šalinimo planas, kurio įgyvendinimas bus derinamas su auditoriais. Audito išvadas Telšių apskr. vyriausiojo policijos komisariato kolektyvui pristatytos penktadienį. Audito rekomendacijos bus pateiktos visoms šalies policijos įstaigoms, siekiant pašalinti analogiškus galimus trūkumus kituose policijos komisariatuose.
Policijos departamento Imuniteto valdyboje toliau atliekamas tarnybinis patikrinimas dėl tragiško įvykio Mažeikių r., kurio metu buvo nušautas Mažeikių r. PK pareigūnas.