Asmens tapatybės kortelė ir Lietuvos Respublikos pasas

Informuojame, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. į asmens tapatybės korteles ir valstybės tarnautojo pažymėjimus įrašomi ne Gyventojų registro tarnybos, o Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos sertifikatai. Dėl sertifikavimo veiklos perėmimo vykdant Sertifikavimo centro modernizavimo darbus, laikinai nėra techninių galimybių išrašyti asmens tapatybės korteles skubos tvarka per 1 darbo dieną. Taip pat šiuo metu skubos tvarka (per 1 dieną) neišduodami pasai.

Prašymų išduoti asmens tapatybės korteles bendra tvarka, skubos tvarka (per 5 darbo dienas), ir prašymų išduoti pasus bendra tvarka, skubos tvarka (per 5 darbo dienas) priėmimas vyksta įprasta tvarka.

Iš anksto atsiprašome už nepatogumus.

Asmens tapatybės kortelė yra Lietuvos Respublikos piliečio (toliau - pilietis) asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens tapatybę ir pilietybę ir skirtas naudoti Lietuvos Respublikoje. Plačiau apie tai.

Asmens tapatybės kortelė gali būti naudojama vykti į užsienio valstybes, su kuriomis yra sudarytos atitinkamos tarptautinės sutartys ar susitarimai. Valstybių, kurios yra atsiuntusios pranešimą apie Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelių pripažinimą galiojančiomis kelionėms, sąrašą galima rasti čia.

Piliečiams nuo 2009 m. sausio 1 d. išduodamų asmens tapatybės kortelių kontaktinėje laikmenoje (luste) elektroninėmis priemonėmis yra įrašomi du ‒ asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuotas, skirtas pasirašyti dokumentą elektroniniu parašu ‒ sertifikatai.

Asmuo, turintis tokią asmens tapatybės kortelę, gali saugiai save identifikuoti elektroninėje erdvėje. Tas suteikia jam galimybes pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis, identifikuotis internetiniuose portaluose ir pan., o taip pat pasirašyti elektroninį dokumentą kvalifikuotu elektroniniu parašu. Plačiau apie tai.

Pasas yra piliečio asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens tapatybę ir pilietybę ir skirtas vykti į užsienio valstybes arba naudoti Lietuvos Respublikoje.

Kiekvienas 16 metų sulaukęs pilietis, gyvenantis Lietuvoje, privalo turėti asmens tapatybės kortelę arba Lietuvos Respublikos pasą. Pilietis, norėdamas gauti šiuos dokumentus, turi pats kreiptis į pasirinktą (nesvarbu, kur asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą) migracijos tarnybą (taip bendrai vadinami teritorinių policijos įstaigų migracijos padaliniai: migracijos valdyba, skyriai, poskyriai, grupės). Migracijos tarnybų sąrašą galima rasti čia.

Piliečiai, gyvenantys užsienio valstybėse, dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo, ar keitimo turi patys kreiptis į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą (Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų (sąrašas)  arba, atvykę į Lietuvą, - į pasirinktą migracijos tarnybą.

Asmens tapatybės kortelė ar pasas, jei asmuo pageidauja, gali būti išduoti ir piliečiui, neturinčiam 16 metų, bet tokiu atveju prašymą turi pateikti vienas iš nepilnamečio piliečio tėvų (įtėvių), globėjas (rūpintojas). Jeigu vaiko tėvai išsituokę, asmens tapatybės kortelė išduodama ar keičiama vieno iš tėvų (įtėvių), su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, prašymu. Nepilnametis pilietis, vyresnis nei 1 metų, irgi privalo dalyvauti pateikiant prašymą!

Pilietis, norintis pakeisti asmens tapatybės kortelę, migracijos tarnybai privalo pateikti keičiamą asmens tapatybės kortelę, o norintis pasikeisti pasą - keičiamą pasą. Sutikrinus duomenis, šie dokumentai jam bus grąžinti.

Migracijos tarnybose yra įdiegta biometrinių duomenų registravimo įranga, todėl nuotraukų atsinešti nebūtina.

Praradęs asmens tapatybės kortelę ar pasą, pilietis apie tai turi pranešti (užpildyti nustatytos formos pranešimą) policijai ar migracijos tarnybai, ar Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienio valstybėje (jei asmens tapatybės kortelę ar pasą prarado būdamas užsienyje) arba prisijungę prie Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinės sistemos. Prarasta asmens tapatybės kortelė ar pasas skelbiami negaliojančiais.

Už asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimą sumokama valstybės rinkliava.

Terminas Asmens tapatybės kortelė Lietuvos Respublikos pasas
Bendra tvarka (per vieną mėnesį) 8,60 Eur 43,00 Eur
Skubos tvarka per 5 darbo dienas 19,60 Eur 57,00 Eur
Skubos tvarka per 1 darbo dieną (24 val.) paslauga laikinai neteikiama paslauga laikinai neteikiama
Vaikams iki 18 metų, taip pat asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, bendra tvarka 4,30 Eur* 21,50 Eur*

* Vaikams iki 18 metų, taip pat asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nurodyta lengvatinė rinkliava taikoma tik už vieno asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso) išdavimą (keitimą) ir tik bendra tvarka.

Valstybės rinkliava už asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimą (keitimą) mokama (įmokos kodas - 5740) banko įstaigoje ar internetu į vieną iš šių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamųjų sąskaitų:

Sąskaitos Nr. Banko kodas Banko pavadinimas SWIFT kodas
LT74 4010 0510 0132 4763 40100 AB DNB bankas AGBLLT2X
LT05 7044 0600 0788 7175 70440 AB SEB bankas CBVILT2X
LT32 7180 0000 0014 1038 71800 AB Šiaulių bankas CBSBLT26
LT74 7400 0000 0872 3870 74000 Danske Bank A/S, Lietuvos filialas SMPOLT22
LT12 2140 0300 0268 0220 21400 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius NDEALT2X
LT24 7300 0101 1239 4300 73000 "Swedbank", AB HABALT22
LT42 7230 0000 0012 0025 72300 UAB Medicinos bankas MDBALT22

Minėtą valstybės rinkliavą taip pat galima sumokėti banko kortele migracijos tarnyboje arba grynais per mokėjimo aparatą "Fox box" (tarnybose, kuriose šie aparatai įrengti). Primename: atsiskaitant grynaisiais "Perlo" ar "Fox box" terminale imamas 0,60 EUR administravimo mokestis. Atkreipiame dėmesį, kad "Fox box" terminalas priima tik 5, 10, 20, 50 EUR banknotus ir išduoda ne didesnę kaip 8 EUR grąžą; už asmens dokumento išdavimą skubos tvarka sumokėjus banke, būtina pateikti mokamąjį pavedimą su banko žyma arba kvitą.

Jei sumokėta internetu, apie tai reikia pasakyti darbuotojai, priimančiai prašymą (jei dokumentas daromas skubos tvarka, tuomet privaloma pateikti atspausdintą mokėjimo pavedimą, patvirtintą banko antspaudu). Jei sumokėta banko įstaigoje, galima pateikti kvitą (jį pateikti būtina, jei dokumentas daroma skubos tvarka).

Jei valstybės rinkliavą sumokėjo kitas asmuo, pateikiama užpildyta išplėstinė mokėjimo nurodymo forma, kurioje turi būti nurodyta piliečio, už kurį atliktas mokėjimas, vardas, pavardė ir asmens kodas su banko žyma arba banko kvitas, jei sumokėta banko įstaigoje.

Nuo valstybės rinkliavos atleidžiami:

Asmenys, turintys teisę gauti piniginę socialinę paramą įstatymų nustatyta tvarka, vaikai, kuriems nustatyta globa arba rūpyba, valstybės išlaikomi stacionariose globos įstaigose asmenys, vieniši asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, asmenys, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio - represuoto asmens teisinis statusas, asmens pasirinkimu tik už vieno asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso) išdavimą (keitimą) bendra tvarka.

Jeigu atitinkate vieną iš šių asmenų kategorijų, tuomet turite pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

Teisės aktai, reglamentuojantys asmens tapatybės kortelės ir Lietuvos Respublikos paso išdavimą ir keitimą:

 1. Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas;
 2. Įsakymas dėl Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiais ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo;
 3. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas.

Jeigu neradote reikiamos informacijos apie paso ar (ir) asmens tapatybės kortelės išdavimą (keitimą), klausimą galite užduotį Policijos informacijos tel. 8 700 60 000, arba tiesiogiai elektroniniu paštu kreiptis į vieną iš šių migracijos tarnybų:

alytausvpk.ms@policija.lt kaunovpk.ms@policija.lt klaipedosvpk.ms@policija.lt marijampolesvpk.ms@policija.lt paneveziovpk.ms@policija.lt
siauliuvpk.ms@policija.lt tauragesvpk.bud@policija.lt telsiai.rpk.mt@vrm.lt utenosvpk@policija.lt vilniausvpk.mv@policija.lt
 • Leidimai gyventi Lietuvos Respublikoje, vizos, kvietimai užsieniečiui, kita aktuali informacija: www.migracija.lt.

  DĖMESIO!
  Nuo 2017-12-01 užsieniečiai, prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galės pateikti tik centriniuose apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų migracijos padaliniuose (migracijos skyriuose, migracijos valdyboje) ir Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyriaus Visagino grupėje bei Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos Elektrėnų grupėje, kurių aptarnaujamoje teritorijoje jie ketina deklaruoti gyvenamąją vietą arba yra deklaravę gyvenamąją vietą.
  Prašymų pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir kitų užsieniečių prašymų pateikimo tvarka nesikeičia.
   
 • Bet kokia informacija teikiama Policijos informacijos tel. 8 700 60 000

Jei ketinate savarankiškai vykti į užsienio valstybę - neskubėkite priimti bet kokio pasiūlymo. Stenkitės surinkti kuo daugiau informacijos apie šalį, į kurią ketinate vykti (būtinai pasidomėkite, kokių perspėjimų apie ją yra Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos tinklalapyje www.urm.lt), apie agentūrą, kurios pasiūlymu ketinate pasinaudoti (ar ji yra teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota, ar turi leidimą (licenciją) vykdyti tokią veiklą), taip pat kokius reikalavimus užsieniečiams nustato jūsų kelionės tikslo šalies ir šalių, per kurias vyksite tranzitu, teisės aktai (geriausiai šios informacijos ieškoti tų valstybių konsulinių įstaigų Lietuvos Respublikoje interneto tinklalapiuose ar tiesiogiai kreiptis į pačias konsulines įstaigas). Savo ketinimais išvykti pasidalinkite su savo artimaisiais, draugais, kitais asmenimis, kuriais pasitikite - jie gali taip pat turėti jus dominančios informacijos.

Jei ketinate vykti į užsienį dirbti, geriau pasinaudokite Lietuvoje veikiančių agentūrų, siūlančių įdarbinti Lietuvos darbuotojus užsienyje, paslaugomis. (nepamirškite pasidomėti, ar tokios agentūros turi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą licenciją. Teisėtai įdarbinimo paslaugas teikiančių agentūrų sąrašą galima rasti internete: www.ldb.lt arba www.socmin.lt). Atsargiai vertinkite nepažįstamų (mažai pažįstamų) žmonių pasiūlymus padėti jums įsidarbinti užsienyje, tokio turinio telefono skambučius, žinutes, atsiųstas į jūsų mobiliojo ryšio telefoną ar elektroniniu paštu. Apie tokius pasiūlymus pasakykite savo artimiesiems ar draugams.

Jei jau apsisprendėte išvykti į kitą valstybę, pasidomėkite, kokie dokumentai, būnant kitoje šalyje, jums bus reikalingi (jei ketinate dirbti, tikriausiai jums prireiks jūsų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų). Pasidarykite visų svarbiausių dokumentų kopijas, šių dokumentų kopijas palikite ir namie (arba duokite pasaugoti asmenims, kuriais pasitikite). Pasirūpinkite, kad jūsų kelionės dokumentas (pasas ar asmens tapatybės kortelė) galiotų ilgesnį laiką. Kai kurios užsienio valstybės reikalauja, kad kelionės dokumentas galiotų ne trumpiau nei šešis mėnesius iki planuojamos kelionės pabaigos. Informaciją apie dokumento pakeitimą jums gali suteikti jūsų gyvenamosios vietovės migracijos tarnyba (pasų poskyris). Informaciją, ar konkreti šalis pripažįsta asmens tapatybės kortelę tinkamu kelionės dokumentu, taip pat ar reikalinga vykstant į šią šalį (taip pat ir šalis, per kurias vyksite tranzitu) viza, kaip legalizuojami (pažymimi) Lietuvoje išduoti dokumentai, kad jie galiotų užsienio valstybėje, galima rasti interneto svetainėse: www.urm.lt, www.migracija.lt. Vykstant į užsienį ilgesniam laikui (ieškoti darbo, mokytis, gyventi) rekomenduojama turėti kelias asmens dokumentams tinkamas nuotraukas.

Informaciją apie kelionės tikslą, maršrutą, transporto priemones, kuriomis vyksite, kartu vykstančius asmenis, viešbučių ar kitos numatomos gyvenamosios vietos užsienyje adresus, būsimos darbovietės pavadinimą, adresą, asmenis, su kuriais turėsite kontaktų užsienyje (reikalaukite, kad ši informacija jums būtų pateikta dar esant Lietuvoje), palikite artimiesiems, draugams ar kitiems žmonėms, kuriais pasitikite. Jei kelionės metu keičiasi jūsų maršrutas, gyvenamoji vieta užsienyje, darbovietė, kiti duomenys, būtinai nedelsdami apie tai informuokite asmenis, likusius Lietuvoje.

Nepamirškite, kad išvykdami iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šeši mėnesiai laikotarpiui, jūs privalote užpildyti išvykimo deklaraciją, ir šią deklaraciją pateikti jūsų gyvenamosios vietos migracijos tarnybai, rekomenduojama iki išvykstant pasirūpinti savo sveikatos draudimu, galiojančiu užsienyje.

Jei ketinate būti užsienio valstybėje ilgiau nei 3 mėn. (arba ilgiau, nei nurodyta tos valstybės išduotoje vizoje, arba ilgiau, nei nustatyta su ta valstybe pasirašytuose tarptautiniuose susitarimuose), jūs turite gauti leidimą gyventi toje šalyje, kitaip jūs būsite toje valstybėje nelegaliai.

Žinokite, kad būdami Europos Sąjungos piliečiais jūs turite teisę vykti į kitą ES (EEE) valstybę ir 3 mėn. ieškoti darbo neturėdami leidimo gyventi.

Žinokite, kad iškilus problemoms jums būnant užsienyje, galite kreiptis į Lietuvos Respublikos diplomatines ir konsulines įstaigas, esančias toje valstybėje. Jeigu tokių šioje valstybėje nėra, jūs turite teisę kreiptis pagalbos į kitos Europos Sąjungos valstybės narės diplomatinę ar konsulinę įstaigą, esančią toje šalyje. Išvykdami užsirašykite jų adresus, telefonus. Paieškokite informacijos apie toje valstybėje, į kurią vykstate, įsikūrusias lietuvių bendruomenės atstovybes ar kitas tautiečių įkurtas bendrijas. Iškilus problemai, galėsite prašyti jų pagalbos ar kreiptis patarimo.

Kokie asmens dokumento išdavimo ar keitimo įkainiai?

Valstybės rinkliavos dydžius už asmens dokumento išdavimą ar keitimą rasite Vilniaus apskr. VPK interneto svetainėje.

Kokių dokumentų reikia kreipiantis dėl asmens dokumento išdavimo?

Kreipiantis dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo, būtina pateikti:

 • asmens tapatybės kortelę arba pasą (jį keičiant);
 • gimimo liudijimą, jei pilietis asmens tapatybės kortelę arba pasą gauna pirmą kartą;
 • sumokėtos valstybės rinkliavos kvitą (šią rinkliavą taip pat galima sumokėti internetu ar banko kortele migracijos padalinyje) ar dokumentą, patvirtinantį atleidimo nuo valstybės rinkliavos aplinkybes;
 • prireikus, kitus dokumentus.
 • nuotraukų turėti nereikia, veido atvaizdas fiksuojamas vietoje asmens biometrinių duomenų skanavimo įranga.

Ar reikia su savimi turėti nuotrauką keičiant asmens dokumentą?

Keičiant asmens dokumentą nuotraukos turėti nereikia, veido atvaizdas fiksuojamas vietoje asmens biometrinių duomenų skanavimo įranga.

Ar galima keisti asmens dokumentą bet kuriame mieste, ar tik ten, kur yra deklaruota gyvenamoji vieta?

Dėl asmens tapatybės kortelės ar (ir) paso išdavimo (keitimo) pilietis gali kreiptis į bet kurią migracijos tarnybą, nepriklausomai nuo deklaruotos gyvenamosios vietos. Daugiau informacijos Lietuvos policijos interneto svetainėje.

Ar galima asmens dokumentą pasikeisti anksčiau nei likus 6 mėn. iki galiojimo pabaigos?

Taip, asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą) galite pasikeisti ir anksčiau nei likus 6 mėn. iki jo galiojimo pabaigos.

Ką daryti ir kur kreiptis pametus asmens tapatybės kortelę, pasą?

Pametus asmens tapatybės kortelę ar (ir) pasą, galite iš karto vykti į Jums teritoriniu požiūriu patogų policijos migracijos padalinį, kur pateikus pranešimą, prarasta asmens tapatybės kortelė ar (ir) pasas bus užblokuoti. Tuo pačiu, iš karto galėsite užsisakyti naują asmens dokumentą.

Jei pageidaujate nedelsiant užblokuoti prarastą asmens dokumentą, galite tai padaryti internetu, prisijungę prie šios sistemos.

Pilietis, praradęs asmens tapatybės kortelę ar (ir) pasą ir pageidaujantis naują asmens dokumentą gauti skubos tvarka, migracijos tarnybai turi pateikti laisvos formos rašytinį prašymą ir jame nurodyti svarbias priežastis, dėl kurių būtina gauti asmens dokumentą skubos tvarka. Taip pat pateikti šias priežastis patvirtinančius dokumentus (kelionės bilietus ir pan.). Sprendimą išduoti ar pakeisti asmens tapatybės kortelę ar (ir) pasą skubos tvarka priima migracijos tarnybos vadovas arba kitas įgaliotas valstybės tarnautojas. Nepateikus dokumento, patvirtinančio, kad nauja asmens tapatybės kortelė ar (ir) pasas reikalingi skubos tvarka ar migracijos tarnybai kilus kitų klausimų, asmens dokumentas migracijos tarnybos vadovo sprendimu skubos tvarka gali būti neišduodamas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-22