Asmens dokumentai

Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelė ir pasas – asmens dokumentai, patvirtinantys Jūsų tapatybę ir pilietybę. Pagrindinis skirtumas – su kortele galima vykti ne į visas užsienio šalis (sąrašą šalių, kurios pripažįsta asmens tapatybės korteles, galite rasti šio puslapio apačioje), tačiau nuo 2009 m. sausio 1 d. išduodamose kortelėse yra įrašomas kvalifikuotas sertifikatas, kuris leidžia pasirašyti elektroninius dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu, o pasas gali būti naudojamas kaip kelionės dokumentas vykstant į visas pasaulio šalis.

Kiekvienas 16 m. amžiaus sulaukęs pilietis privalo turėti asmens tapatybės kortelę arba pasą. Dėl šių dokumentų išdavimo ir (ar) keitimo, Jūs galite kreiptis į bet kurią migracijos tarnybą (nepriklausomai nuo deklaruotos gyvenamosios vietos). Jei gyvenate užsienyje ir esate deklaravęs išvykimą iš Lietuvos arba norite tai padaryti, galite kreiptis į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, arba, atvykęs į Lietuvą, – į bet kurią migracijos tarnybą.

Teikiant prašymą išduoti ar keisti asmens dokumentus, asmuo turi būti deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje arba deklaravęs išvykimą iš Lietuvos. Jeigu ši prievolė neįvykdyta, asmeniui gali būti pritaikyta administracinė atsakomybė, tačiau prašymas išduoti ar keisti asmens dokumentus bus priimtas.

Atkreipiame dėmesį, kad žemiau yra pateikiama informacija apie paslaugas, kurias teikia migracijos tarnybos. Jei kreipsitės į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, dėl jų teikiamų paslaugų rekomenduojame pasikonsultuoti su atstovybės, į kurią kreipsitės, darbuotojais.

AR JAU GALIU ATSIIMTI DOKUMENTĄ?
Pateikus prašymą išduoti ar keisti asmens dokumentą migracijos tarnyboje, patikrinti dokumento išrašymo stadiją galima EPIS portale arba paskambinus telefonu 8 700 60000 (skambinti iš užsienio galima telefonu +370 5 271 6444).

AR REIKIA REZERVUOTI ATVYKIMO Į MIGRACIJOS TARNYBĄ LAIKĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS?
Prieš atvykstant į migracijos tarnybą, rekomenduojame rezervuoti laiką tinklalapyje epolicija.lt. Jei to nepadarysite (taip pat – jei konkrečioje migracijos tarnyboje nėra galimybės rezervuoti laiką), Jums reikės laukti eilėje kartu su kitais neužsiregistravusiais asmenimis.

KAIP GAUTI PRIMINIMĄ APIE ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS IR (AR) PASO GALIOJIMO PABAIGĄ?
Tokią paslaugą galite užsisakyti EPIS portale – prisijungę per Elektroinės valdžios vartus, galėsite pasirinkti Jums patogų išankstinio informavimo apie dokumento galiojimo pabaigą laiką – nuo vieno iki šešių mėnesių. Informacija Jūsų pasirinkimu teikiama nemokama trumpąja SMS žinute ir (ar) elektroniniu paštu.

Valstybės rinkliava, taikoma už asmens dokumentų išdavimą ir keitimą:

  Asmens tapatybės kortelė Pasas
Bendra tvarka per 1 mėn. 8,6 Eur 43 Eur
Skubos tvarka per 5 d. d. 19,6 Eur 57 Eur
Skubos tvarka per 1 d. d. 71 Eur

Vaikams iki 18 m. ir asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, valstybės rinkliava už vieno iš asmens dokumentų (pasirinktinai) išdavimą ar keitimą bendra tvarka per 1 mėn. yra sumažinama 50% (tokiu atveju, valstybės rinkliava už asmens tapatybės kortelės išdavimą ar keitimą - 4,3 Eur, paso - 21,5 Eur). Keičiant tą patį asmens dokumentą, lengvata bus pritaikyta visada, tačiau lengvatą pritaikius keičiant vieną asmens dokumentą (pvz., asmens tapatybės kortelę), pasas bus išduotas su lengvata tik tada, jei nuo prašymo pateikimo dienos iki asmens tapatybės kortelės galiojimo pabaigos liks mažiau nei 1 mėn. laiko.

Žemiau pateikiami atvejai, kai valstybės rinkliava neimama už vieno iš asmens dokumentų (pasirinktinai) išdavimą ar keitimą bendra tvarka per 1 mėn.:

 1. asmenims, turintiems teisę gauti piniginę socialinę paramą įstatymų nustatyta tvarka;

 2. vaikams, kuriems nustatyta globa arba rūpyba;

 3. asmenims, valstybės išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims;

 4. vienišiems asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus;

 5. asmenims, kuriems nustatytas 0–40 % darbingumo lygis;

 6. senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;

 7. asmenims iki 18 m., kuriems nustatytas neįgalumo lygis;

 8. asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 m. okupacijų, teisinio statuso įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio – represuoto asmens teisinis statusas.

Pastaba: asmuo, atitinkantis vieną iš šių kategorijų, turi pateikti tai patvirtinančius dokumentus (išskyrus asmenis, priklausančius 4-ai kategorijai).

Kaip sumokėti valstybės rinkliavą?

Valstybės rinkliavą visose migracijos tarnybose galima sumokėti banko kortele prašymo teikimo metu, taip pat grynaisiais pinigais naudojantis „FoxBox“ mokėjimo terminalais (tarnybose, kuriose šie terminalai įrengti. Informaciją apie konkrečią migracijos tarnybą galite sužinoti paskambinę telefonu 8 700 60000). Atkreipiame dėmesį, kad atsiskaitant grynaisiais pinigais FoxBox“ terminale taikomas administravimo mokestis.

Valstybės rinkliavą taip pat galima sumokėti banke ar naudojantis el. bankininkyste, pinigus pervedant (įmokos kodas – 5740) į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitų:
• Nr. LT427230000000120025, UAB Medicinos bankas;
• Nr. LT122140030002680220, Nordea Bank AB Lietuvos skyrius;
• Nr. LT327180000000141038, AB Šiaulių bankas;
• Nr. LT057044060007887175, AB SEB bankas;
• Nr. LT787290000000130151, AB „Citadele“ bankas;
• Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“;
• Nr. LT747400000008723870, Danske Bank A/S Lietuvos filialas;
• Nr. LT744010051001324763, Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas).

Atkreipiame dėmesį, kad mokant už kitą asmenį, būtina naudoti išplėstinę mokėjimo formą ir nurodyti piliečio, už kurį atliekamas mokėjimas, vardą, pavardę, asmens kodą.

Norint, kad dokumentas būtų gaminamas skubos tvarka ir apmokėjus valstybės rinkliavą už šią paslaugą banke arba naudojantis el. bankininkyste, teikiant prašymą būtina pateikti ir banko kvitą arba atspausdintą mokėjimo pavedimą, patvirtintą banko antspaudu ir banko darbuotojo parašu.

Praradus asmens dokumentą, pranešti apie tai (paskelbti dokumentą negaliojančiu) galima vienu iš šių būdų:

 1. naudojantis EPIS portalu;

 2. atvykus į bet kurią migracijos tarnybą arba policijos komisariatą Lietuvoje;

 3. atvykus į Lietuvos Respublikos konsulinę įstaigą užsienyje.

Atkreipiame dėmesį, kad atvykę į bet kurią migracijos tarnybą Lietuvoje galite pranešti apie tai, kad praradote asmens dokumentą ir kartu pateikti prašymą išduoti naują asmens dokumentą bendra tvarka per 1 mėnesį. Išskirtiniais atvejais, asmeniui pagrindus būtinybę išduoti asmens dokumentą greičiau, migracijos tarnybos viršininkas gali priimti sprendimą išduoti jį skubos tvarka.

Praradus asmens dokumentą užsienyje ir atvykus į Lietuvos Respublikos konsulinę įstaigą, Jūsų dokumentas bus paskelbtas negaliojančiu ir Jums bus išduotas asmens grįžimo pažymėjimas. Tokiu atveju, dėl naujo asmens dokumento išdavimo turėsite kreiptis į migracijos tarnyboją Lietuvoje. Jei esate deklaravęs išvykimą iš Lietuvos arba norite tai padaryti, pranešdami apie asmens dokumento praradimą Lietuvos Respublikos konsulinėje įstaigoje kartu galėsite pateikti ir prašymą išduoti naują asmens dokumentą.

Paskelbus asmens dokumentą negaliojančiu, nėra galimybės pakeisti šią būseną ir vėl naudotis dokumentu.

Asmenims, praradusiems visus turėtus asmens dokumentus ir pateikusiems prašymą išduoti naują asmens dokumentą, gali būti išduodamas laikinasis pažymėjimas. Jis patvirtina asmens tapatybę, tačiau nėra skirtas vykti į užsienio valstybes. Valstybės rinkliava už laikinojo pažymėjimo išdavimą neimama, jis išduodamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ir galioja iki naujos asmens tapatybės kortelės ar naujo paso išdavimo (bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį).

Teikiant prašymą išduoti laikinąjį pažymėjimą, asmuo turi pristatyti popierinę dokumentinę nuotrauką, kuri atitinka Asmens dokumentų išrašymo centro tinklalapyje pateiktus reikalavimus.

Asmens tapatybės kortelė galioja:

 1. 2 metus, jeigu ji išduota piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 2. 5 metus, jeigu ji išduota piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 3. 10 metų, jeigu ji išduota piliečiui nuo 16 metų iki 75 metų amžiaus;
 4. 20 metų, jeigu ji išduota piliečiui nuo 75 metų amžiaus;
 5. 12 mėnesių, kai laikinai negalima nuskaityti jokių piliečio pirštų atspaudų.

Pasas galioja:

 1. 2 metus, jeigu pasas išduotas piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 2. 5 metus, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 3. 10 metų, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 16 metų amžiaus;
 4. 12 mėnesių, kai laikinai negalima nuskaityti jokių piliečio pirštų atspaudų.

Asmuo, įgijęs Lietuvos Respublikos pilietybę, gali kreiptis dėl Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelės ir (ar) paso išdavimo į bet kurią migracijos tarnybą Lietuvoje arba konsulinę įstaigą užsienyje. Veido atvaizdas nuskaitomas migracijos tarnyboje, todėl nuotraukų pateikti nebūtina. Norint, kad dokumentas būtų gaminamas skubos tvarka ir apmokėjus valstybės rinkliavą už šią paslaugą banke arba naudojantis el. bankininkyste, teikiant prašymą būtina pateikti ir banko kvitą arba atspausdintą mokėjimo pavedimą, patvirtintą banko antspaudu ir banko darbuotojo parašu.

Migracijos tarnybai pateikiami dokumentai:

 1. galiojantis užsienio valstybės piliečio pasas ar jį atitinkantis kelionės dokumentas;
 2. teisę užsieniečiui gyventi Lietuvos Respublikoje suteikiantis ar patvirtinantis dokumentas;
 3. asmens be pilietybės kelionės dokumentas (jeigu toks buvo išduotas);
 4. pabėgėlio kelionės dokumentas (jeigu toks buvo išduotas);
 5. užsieniečio pasas (jeigu toks buvo išduotas);
 6. vienas iš šių dokumentų:

- teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimas;
- teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas;
- lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas.

Svarbu: jeigu Gyventojų registre nėra duomenų apie asmens Lietuvos Respublikos pilietybę, taip pat būtina pateikti Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimą patvirtinančius dokumentus.

Norint vaikui užsakyti pirmą asmens dokumentą, būtina atlikti šiuos veiksmus:

 1. Apskaityti (gimus užsienyje) ar įregistruoti (gimus Lietuvoje) vaiko gimimą Civilinės metrikacijos skyriuje Lietuvoje.
 2. Pasirinktai migracijos tarnybai pateikti prašymą išduoti asmens dokumentą. Tai galima padaryti ne anksčiau kaip kitą darbo dieną po vaiko gimimo apskaitymo ar įregistravimo, migracijos tarnyboms gavus atnaujintus Gyventojų registro duomenis.

Vaiko iki 1 m. amžiaus dalyvavimas teikiant prašymą migracijos tarnyboje nėra būtinas. Jeigu vaikas nedalyvauja, reikia pateikti dvi popierines dokumentines vaiko nuotraukas (reikalavimai nuotraukoms išsamiau pateikiami Asmens dokumentų išrašymo centro tinklalapyje), kitu atveju jų pateikti nebūtina. Vaiko gimimo įrašą liudijančio išrašo ir (ar) gimimo liudijimo pateikti nereikia.

Norint, kad dokumentas būtų gaminamas skubos tvarka ir apmokėjus valstybės rinkliavą už šią paslaugą banke arba naudojantis el. bankininkyste, teikiant prašymą būtina pateikti ir banko kvitą arba atspausdintą mokėjimo pavedimą, patvirtintą banko antspaudu ir banko darbuotojo parašu.

Prašymą išduoti pirmą vaiko asmens dokumentą gali pateikti:

 1. Jeigu tarp tėvų sudaryta santuoka arba jeigu jie nėra susituokę – bet kuris iš tėvų su savo galiojančiu asmens dokumentu.

 2. Jeigu tėvai išsituokę:

  a) tas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta – su tai patvirtinančios teismo nutarties originalu ir savo galiojančiu asmens dokumentu;

  b) kitas iš tėvų – su tėvo, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, įgaliojimu (pateikiamas notaro patvirtinto įgaliojimo originalas arba įgaliojimo, sudaryto informacinių technologijų priemonėmis, numeris), teismo nutarties originalu ir savo galiojančiu asmens dokumentu.

 3. Globėjas – su globą patvirtinančiais dokumentais ir savo galiojančiu asmens dokumentu.

Prašymą pakeisti vaiko iki 1 metų asmens dokumentą arba išduoti naują (jei tai nėra pirmas vaiko asmens dokumentas) gali pateikti aukščiau nurodyti asmenys bei kitas asmuo (pvz., senelis) – su savo galiojančiu asmens dokumentu ir Valstybinės vaikų teisių apsaugos tarnybos tarpininkavimo raštu (dėl tarpininkavimo rašto galima kreiptis į bet kurį Vaikų teisių apsaugos tarnybos skyrių). Atkreipiame dėmesį, kad šiame dokumente turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių nei vienas iš tėvų, nei globėjas negali pateikti prašymo išduoti asmens dokumentą ir kitų būtinų dokumentų, ir įvardytas vaiko interesams atstovaujantis asmuo, kuris ir teiks prašymą.

Vaiko nuo 1 metų dalyvavimas, teikiant prašymą gaminti dokumentą, yra būtinas! Veido atvaizdas nuskaitomas migracijos tarnyboje, todėl nuotraukų pateikti nebūtina. Vaiko gimimo įrašą liudijančio išrašo ir (ar) gimimo liudijimo pateikti taip pat nereikia.

Norint, kad dokumentas būtų gaminamas skubos tvarka ir apmokėjus valstybės rinkliavą už šią paslaugą banke arba naudojantis el. bankininkyste, teikiant prašymą būtina pateikti ir banko kvitą arba atspausdintą mokėjimo pavedimą, patvirtintą banko antspaudu ir banko darbuotojo parašu.

Jei tai pirmas vaiko asmens dokumentas, prašymą gali pateikti:

 1. Jeigu tarp tėvų sudaryta santuoka arba jeigu jie nėra susituokę – bet kuris iš tėvų su savo galiojančiu asmens dokumentu.

 2. Jeigu tėvai išsituokę:

  a) tas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta – su tai patvirtinančios teismo nutarties originalu ir savo galiojančiu asmens dokumentu;

  b) kitas iš tėvų – su tėvo, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, įgaliojimu (pateikiamas notaro patvirtinto įgaliojimo originalas arba įgaliojimo, sudaryto informacinių technologijų priemonėmis, numeris), teismo nutarties originalu ir savo galiojančiu asmens dokumentu.

 3. Globėjas – su globą patvirtinančiais dokumentais ir savo galiojančiu asmens dokumentu.

Jei tai keičiamas vaiko asmens dokumentas, prašymą gali pateikti:

 1. Jeigu tarp tėvų sudaryta santuoka arba jeigu jie nėra susituokę – bet kuris iš tėvų su savo galiojančiu asmens dokumentu ir keičiamu vaiko asmens dokumentu (net jei jis ir nebegalioja).

 2. Jeigu tėvai išsituokę:

  a) tas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta – su tai patvirtinančios teismo nutarties originalu, savo galiojančiu asmens dokumentu ir keičiamu vaiko asmens dokumentu (net jei jis ir nebegalioja);

  b) kitas iš tėvų, su tėvo, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, įgaliojimu (pateikiamas notaro patvirtinto įgaliojimo originalas arba įgaliojimo, sudaryto informacinių technologijų priemonėmis, numeris), teismo nutarties originalu, savo galiojančiu asmens dokumentu ir keičiamu vaiko asmens dokumentu (net jei jis ir nebegalioja).

 3. Globėjas – su globą patvirtinančiais dokumentais, savo galiojančiu asmens dokumentu ir keičiamu vaiko asmens dokumentu (net jei jis ir nebegalioja).

 4. Kitas asmuo (pvz., senelis) – su savo galiojančiu asmens dokumentu, Valstybinės vaikų teisių apsaugos tarnybos tarpininkavimo raštu (dėl tarpininkavimo rašto galima kreiptis į bet kurį Vaikų teisių apsaugos tarnybos skyrių) ir keičiamu vaiko asmens dokumentu (net jei jis ir nebegalioja). Atkreipiame dėmesį, kad šiame dokumente turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių nei vienas iš tėvų, nei globėjas negali pateikti prašymo keisti asmens dokumentą ir kitus būtinus dokumentus, ir įvardytas vaiko interesams atstovaujantis asmuo, kuris ir teiks prašymą.

Svarbu: jei keičiamas vaiko asmens dokumentas yra prarastas, būtina pateikti kitą galiojantį asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę), jei toks buvo išduotas. Jeigu nebuvo išduotas arba taip pat yra prarastas, galima pateikti kitą galiojantį dokumentą su nuotrauka (pvz., moksleivio pažymėjimą). Jei keičiamas dokumentas buvo prarastas, naujas bus išduodamas bendra tvarka per 1 mėnesį. Išskirtiniais atvejais, asmeniui pagrindus būtinybę išduoti asmens dokumentą greičiau, migracijos tarnybos viršininkas gali priimti sprendimą išduoti jį skubos tvarka.

Prašymą išduoti ar keisti asmens dokumentą nuo 16 metų teikia pats asmuo (jei tai pirmas asmens dokumentas, prašymą būtina pateikti ne vėliau kaip per vieną mėnesį po 16-to gimtadienio). Veido atvaizdas nuskaitomas migracijos tarnyboje, todėl nuotraukų pateikti nebūtina. Gimimo įrašą liudijančio išrašo ir (ar) gimimo liudijimo pateikti taip pat nereikia.

Norint, kad dokumentas būtų gaminamas skubos tvarka ir apmokėjus valstybės rinkliavą už šią paslaugą banke arba naudojantis el. bankininkyste, teikiant prašymą būtina pateikti ir banko kvitą arba atspausdintą mokėjimo pavedimą, patvirtintą banko antspaudu ir banko darbuotojo parašu.

Jeigu tai pirmas asmens dokumentas ir jei asmuo nėra sulaukęs 18 metų amžiaus, kreipiantis dėl dokumento išdavimo, kartu dalyvauti turi:

 1. Jeigu tarp tėvų sudaryta santuoka arba jeigu jie nėra susituokę – bet kuris iš tėvų su savo galiojančiu asmens dokumentu.
 2. Jeigu tėvai išsituokę:

a) tas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta – su tai patvirtinančios teismo nutarties originalu ir savo galiojančiu asmens dokumentu;

b) kitas iš tėvų – su tėvo, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, įgaliojimu (pateikiamas notaro patvirtinto įgaliojimo originalas arba įgaliojimo, sudaryto informacinių technologijų priemonėmis, numeris), teismo nutarties originalu ir savo galiojančiu asmens dokumentu.

 1. Globėjas – su globą patvirtinančiais dokumentais ir savo galiojančiu asmens dokumentu.

Jei nei vienas iš minėtų asmenų teikiant prašymą dalyvauti negali arba asmeniui yra daugiau nei 18 metų, atliekama asmens atpažinimo procedūra teisės aktų nustatyta tvarka.

Jeigu tai keičiamas asmens dokumentas, prašymą asmuo teikia pats:

pateikdamas keičiamą asmens dokumentą, net jei jis ir nebegalioja (jei keičiamas asmens dokumentas yra prarastas, būtina pateikti kitą galiojantį asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę), jei toks buvo išduotas. Jeigu nebuvo išduotas arba taip pat yra prarastas, galima pateikti kitą galiojantį dokumentą su nuotrauka (pvz., vairuotojo pažymėjimą). Jei keičiamas dokumentas buvo prarastas, naujas bus išduodamas bendra tvarka per 1 mėnesį. Išskirtiniais atvejais, asmeniui pagrindus būtinybę išduoti asmens dokumentą greičiau, migracijos tarnybos viršininkas gali priimti sprendimą išduoti jį skubos tvarka.

Atkreipiame dėmesį, kad keičiamas asmens dokumentas, sutikrinus asmens duomenis, yra grąžinamas asmeniui.

Nuo 1 metų amžiaus asmenys privalo dalyvauti pateikiant prašymą išduoti ar keisti asmens dokumentą. Jeigu asmuo dėl negalios negali pats atvykti į migracijos tarnybą, iš anksto suderinus atvykimo laiką, migracijos tarnybos darbuotojas su mobiliąja biometrinių duomenų registravimo įranga atvyksta į namus, sveikatos priežiūros ar globos įstaigą, kad priimtų prašymą išduoti ar keisti asmens dokumentą. Tokiu atveju, dokumentai gaminami tik bendra tvarka per 1 mėnesį.

Migracijos tarnybos darbuotojo atvykimo laiką galite suderinti telefonu 8 700 60000.

Pasikeitus Jūsų asmens duomenims (pvz., vardui, pavardei), rekomenduojame kaip įmanoma skubiau pasikeisti asmens dokumentus – jei to neatliksite, galite susidurti su nesklandumais įvairiose institucijose (pvz., bankuose, oro uostuose ir kt.), nes Jūsų pasikeitę asmens duomenys bus matomi jų informacinėse sistemose. Konkretus asmens dokumentų keitimo, pasikeitus asmens duomenims, terminas teisės aktuose nėra apibrėžtas.

Prašymą keisti asmens dokumentus migracijos tarnybai galite teikti ne anksčiau kaip kitą darbo dieną po Jūsų duomenų atnaujinimo Gyventojų registre (jei Jūsų pavardė keičiasi dėl santuokos ar ištuokos, sudarytos užsienyje, visų pirma, būtina tai apskaityti Civilinės metrikacijos skyriuje Lietuvoje). Prieš vykstant užsakyti naujų asmens dokumentų, rekomenduojame pasitikrinti, ar asmens duomenys jau yra atnaujinti. Tai galite padaryti prisijungdami prie Elektroninių valdžios vartų arba kreipdamiesi į Gyventojų registrą.

Atkreipiame dėmesį, kad, pasikeitus Jūsų asmens duomenims, galite pasirinkti, ar norite keisti tik vieną asmens dokumentą, ar abu, tačiau svarbu, kad, išdavus naują asmens tapatybės kortelę ar pasą, visi turėti asmens dokumentai iš karto bus paskelbti negaliojančiais. Plačiau apie dokumentų keitimo procedūrą ir pateikiamus dokumentus prašome skaityti skiltyje „Išdavimas ir (ar) keitimas asmenims nuo 16 m. amžiaus“.

Pagaminti asmens dokumentai migracijos tarnybose yra saugomi 1 metus nuo pagaminimo datos – per šį laikotarpį galite juos atsiimti.

Vaikų iki 16 m. amžiaus asmens dokumentus gali atsiimti:

 1. Jeigu tarp tėvų sudaryta santuoka arba jeigu jie nėra susituokę – bet kuris iš tėvų su savo galiojančiu asmens dokumentu ir keičiamu galiojančiu vaiko asmens dokumentu (jeigu toks buvo išduotas).
 2. Jeigu tėvai išsituokę:

a) tas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta – su tai patvirtinančios teismo nutarties originalu, savo galiojančiu asmens dokumentu ir keičiamu galiojančiu vaiko asmens dokumentu (jeigu toks buvo išduotas);

b) kitas iš tėvų, pateikęs tėvo, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, įgaliojimą (pateikiamas notaro patvirtinto įgaliojimo originalas arba įgaliojimo, sudaryto informacinių technologijų priemonėmis, numeris), teismo nutarties originalu, savo galiojančiu asmens dokumentu ir keičiamu galiojančiu vaiko asmens dokumentu (jeigu toks buvo išduotas).

 1. Globėjas – su globą patvirtinančiais dokumentais, savo asmens dokumentu ir keičiamu galiojančiu vaiko asmens dokumentu (jeigu toks buvo išduotas).

 2. Asmuo, prašymo dėl dokumento išdavimo ar keitimo teikimo metu įgaliotas atsiimti asmens dokumentą, su savo galiojančiu asmens dokumentu ir keičiamu galiojančiu vaiko asmens dokumentu (jeigu toks buvo išduotas).
 3. Kitas asmuo (pvz., senelis) – pateikdamas notaro patvirtinto įgaliojimo originalą arba įgaliojimo, sudaryto informacinių technologijų priemonėmis, numerį, savo galiojantį asmens dokumentą ir keičiamą galiojantį vaiko asmens dokumentą (jeigu toks buvo išduotas).

Asmenims nuo 14 metų kartu su asmens tapatybės kortele gali būti išduodamas vokas su slaptažodžiu, kuris yra būtinas norint pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jei asmuo to pageidauja, jo dalyvavimas atsiimant asmens tapatybės kortelę yra būtinas. Kitu atveju, vaikui dalyvauti nėra būtina, o gauti voką su nauju slaptažodžiu jis gali skiltyje „Sertifikatai ir jų atnaujinimas“ nurodyta tvarka.

16-18 m. amžiaus piliečio asmens dokumentus gali atsiimti:

 1. Pats asmuo, pateikdamas keičiamą asmens dokumentą:
  a) jei keičiamas asmens dokumentas yra negaliojantis, turi pateikti kitą galiojantį asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę), jei toks buvo išduotas;
  b) jei keičiamas asmens dokumentas yra prarastas, turi pateikti kitą galiojantį asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę), jei toks buvo išduotas. Jeigu nebuvo išduotas arba taip pat yra prarastas, gali pateikti kitą galiojantį dokumentą su nuotrauka (pvz., moksleivio pažymėjimą).

 2. Vienas iš tėvų, globėjas ar įgaliotas asmuo (žiūrėti informaciją „Vaikų iki 16 m. amžiaus asmens dokumentus gali atsiimti“).

Asmenims nuo 14 metų kartu su asmens tapatybės kortele gali būti išduodamas vokas su slaptažodžiu, kuris yra būtinas norint pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jei asmuo to pageidauja, jo dalyvavimas atsiimant asmens tapatybės kortelę yra būtinas. Kitu atveju, vaikui dalyvauti nėra būtina, o gauti voką su nauju slaptažodžiu jis gali skiltyje „Sertifikatai ir jų atnaujinimas“ nurodyta tvarka.

Asmenų nuo 18 m. amžiaus asmens dokumentus gali atsiimti:

 1. Pats asmuo, pateikdamas keičiamą asmens dokumentą:

a) jei keičiamas asmens dokumentas yra negaliojantis, turi pateikti kitą galiojantį asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę), jei toks buvo išduotas;

b) jei keičiamas asmens dokumentas yra prarastas, turi pateikti kitą galiojantį asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę), jei toks buvo išduotas. Jeigu nebuvo išduotas arba taip pat yra prarastas, gali pateikti kitą galiojantį dokumentą su nuotrauka (pvz.: vairuotojo pažymėjimą).

 1. Įgaliotas asmuo, pateikdamas savo asmens dokumentą, įgaliojimą (pateikiamas notaro patvirtinto įgaliojimo originalas arba įgaliojimo, sudaryto informacinių technologijų priemonėmis, numeris) ir asmens galiojantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę), jeigu toks dokumentas buvo išduotas. Įgalioti kitą asmenį galima migracijos tarnyboje arba Lietuvos Respublikos konsulinėje įstaigoje, naujo asmens dokumento užsakymo metu.

Asmenims nuo 14 metų kartu su asmens tapatybės kortele gali būti išduodamas vokas su slaptažodžiu, kuris yra būtinas norint pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jei asmens tapatybės kortelę atsiima įgaliotas asmuo, šis vokas nėra išduodamas. Norint gauti naują slaptažodį, tai galima padaryti skiltyje „Sertifikatai ir jų atnaujinimas“ nurodyta tvarka.

Nuo 2009 m. sausio 1 d. į asmens tapatybės kortelę įrašomi 3 metus galiojantys asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoti sertifikatai, leidžiantys pasirašyti elektroninius dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu. Vokas su slaptažodžiu, kuris yra būtinas naudojantis sertifikatų suteikiamomis galimybėmis, išduodamas ir sertifikatai aktyvuojami asmenims, sulaukusiems 14 metų ir tik tuo atveju, jei jie dalyvauja atsiimant asmens dokumentą.

Jeigu išduodamą arba keičiamą asmens tapatybės kortelę atsiima įgaliotas asmuo, sertifikatai nėra aktyvuojami ir vokas su slaptažodžiu neįteikiamas. Tokiu atveju naudotis sertifikatais negalėsite.

Pasibaigus sertifikatų galiojimo terminui, užblokavus slaptažodį (PIN kodą) arba tuo atveju, jei vokas su slaptažodžiu nebuvo įteiktas atsiimant kortelę, sertifikatai yra atnaujinami asmeniui atvykus į apskričių (Vilniaus, Kauno Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos) vyriausiųjų policijos komisariatų migracijos tarnybas su savo asmens tapatybės kortele. Už šią paslaugą mokestis nėra imamas.

Airija

Čekija

Ispanija

Kroatija

Makedonija

Norvegija

San Marinas

Švedija

Austrija

Danija

Italija

Latvija

Malta

Portugalija

Serbija

Šveicarija

Belgija

Estija

Jungtinė karalystė

Lenkija

Moldova

Prancūzija

Slovakija

Vatikanas

Bosnija ir Hercegovina

Graikija

Juodkalnija

Lichtenšteinas

Monakas

Rumunija

Slovėnija

Vengrija

Bulgarija

Islandija

Kipras

Liuksemburgas

Nyderlandai

Gruzija

Suomija

Vokietija

VILNIAUS APSKRITIS

Vilnius – Naugarduko g. 100

Darbo laikas:

Pirmadienis      7.30–16.30
Antradienis       9.00–18.00
Trečiadienis      7.30–16.30
Ketvirtadienis    9.00–18.00
Penktadienis     7.30–15.15

Atkreipiame dėmesį, kad užsieniečiai, siekiantys pateikti prašymus dėl leidimų gyventi išdavimo ir (ar) keitimo, įforminimo (taikoma ir leidimams laikinai gyventi, ir leidimams nuolat gyventi) yra priimami tik su išankstine rezervacija.

Rezervuoti laiką galima per https://www.epolicija.lt/


Elektrėnai – Draugystės g. 32

Darbo laikas:

Pirmadienis      8.00–11.45     12.30–17.00
Antradienis       8.00–11.45     12.30–17.00
Trečiadienis      8.00–11.45     12.30–17.00
Ketvirtadienis    8.00–11.45     12.30–17.00
Penktadienis     8.00–11.45     12.30–15.45

Atkreipiame dėmesį, kad užsieniečiai, siekiantys pateikti prašymus dėl leidimų gyventi išdavimo ir (ar) keitimo, įforminimo (taikoma ir leidimams laikinai gyventi, ir leidimams nuolat gyventi) yra priimami tik su išankstine rezervacija.

Rezervuoti laiką galima per https://www.epolicija.lt/


Šalčininkai – Vilniaus g. 50

Darbo laikas:

Pirmadienis      8.00–11.45    12.30–17.00
Antradienis       8.00–11.45    12.30–17.00
Trečiadienis      8.00–11.45    12.30–17.00
Ketvirtadienis    8.00–11.45    12.30–17.00
Penktadienis     8.00–11.45    12.30–15.45

Atkreipiame dėmesį, kad užsieniečiai, siekiantys pateikti prašymus dėl leidimų gyventi išdavimo ir (ar) keitimo, įforminimo (taikoma ir leidimams laikinai gyventi, ir leidimams nuolat gyventi) yra priimami tik su išankstine rezervacija.

Rezervuoti laiką galima per https://www.epolicija.lt/


Širvintos – Vilniaus g. 39

Darbo laikas:
Trečiadienis 9.00–14.00


Švenčionys – Vilniaus g. 30

Darbo laikas:

Pirmadienis      8.00–11.45    12.30–17.00
Antradienis       8.00–11.45    12.30–17.00
Trečiadienis      8.00–11.45    12.30–17.00
Ketvirtadienis    8.00–11.45    12.30–17.00
Penktadienis     8.00–11.45    12.30–15.45

Atkreipiame dėmesį, kad užsieniečiai, siekiantys pateikti prašymus dėl leidimų gyventi išdavimo ir (ar) keitimo, įforminimo (taikoma ir leidimams laikinai gyventi, ir leidimams nuolat gyventi) yra priimami tik su išankstine rezervacija.

Rezervuoti laiką galima per https://www.epolicija.lt/


Trakai – Vytauto g. 57

Darbo laikas:

Pirmadienis      8.00–12.00    12.45–17.00
Antradienis       8.00–12.00    12.45–17.00
Trečiadienis      8.00–12.00    12.45–17.00
Ketvirtadienis    8.00–12.00    12.45–17.00
Penktadienis     8.00–12.00    12.45–15.45


Ukmergė – Vytauto g. 109

Darbo laikas:

Pirmadienis      7.30–11.15    12.00–16.30
Antradienis       7.30–11.15    12.00–16.30
Trečiadienis      7.30–11.15    12.00–16.30
Ketvirtadienis    7.30–11.15    12.00–16.30
Penktadienis     7.30–11.15    12.00–15.15

Aptarnaujama tik LR piliečių asmens dokumentų gavimo (keitimo) klausimais.


KAUNO APSKRITIS

Kaunas - Baltų pr. 143, Islandijos pl. 209, Kęstučio g. 42*

Migracijos skyrius adresu Kęstučio g. 42 bus uždaromas. Prašymus išduoti/pakeisti asmens dokumentus galima pateikti iki spalio 8 dienos, o nuo spalio 14 d. šiame migracijos skyriuje užsakytus asmens dokumentus galėsite atsiimti kitame migracijos skyriuje adresu Islandijos pl. 209.

Darbo laikas:

Pirmadienis       7.30–16.30
Antradienis        7.30–18.00
Trečiadienis       7.30–16.30
Ketvirtadienis     7.30–18.00
Penktadienis      7.30–15.15

Atkreipiame dėmesį, kad užsieniečiai, siekiantys pateikti prašymus dėl leidimų gyventi išdavimo ir (ar) keitimo, įforminimo, atsiėmimo (taikoma ir leidimams laikinai gyventi, ir leidimams nuolat gyventi) yra priimami tik su išankstine rezervacija adresu Chemijos g. 4B, Kaunas.

Darbo laikas (Chemijos g. 4B):

Pirmadienis       7.30–16.30
Antradienis        9.00–18.00
Trečiadienis*       7.30–16.30
Ketvirtadienis     9.00–18.00
Penktadienis      7.30–15.15

*Kiekvieno mėnesio pirmą trečiadienį asmenys aptarnaujami nuo 7.30 iki 14.30

Rezervuoti laiką galima per https://www.epolicija.lt/


Jonava – Klaipėdos g. 4

Darbo laikas:

Pirmadienis      7.30–11.30    12.15–16.30
Antradienis       7.30–11.30    12.15–16.30
Trečiadienis*     7.30–11.30    12.15–16.30
Ketvirtadienis    7.30–11.30    12.15–16.30
Penktadienis     7.30–11.30    12.15–15.15

Kiekvieno mėnesio  pirmą trečiadienį  asmenys aptarnaujami nuo 7.30 iki 14.30.

Atkreipiame dėmesį, kad užsieniečiai nuo liepos 1 dienos, siekiantys pateikti prašymus dėl leidimų gyventi išdavimo ir (ar) keitimo, įforminimo, atsiėmimo (taikoma ir leidimams laikinai gyventi, ir leidimams nuolat gyventi) yra priimami tik su išankstine rezervacija.

Rezervuoti laiką galima per https://www.epolicija.lt/


Kaišiadorys – Algirdo g. 16

Darbo laikas:

Pirmadienis      7.30–11.30    12.15–16.30
Antradienis       7.30–11.30    12.15–16.30
Trečiadienis*     7.30–11.30    12.15–16.30
Ketvirtadienis    7.30–11.30    12.15–16.30
Penktadienis     7.30–11.30    12.15–15.15

*Kiekvieno mėnesio  pirmą trečiadienį  asmenys aptarnaujami nuo 7.30 iki 14.30.

Atkreipiame dėmesį, kad užsieniečiai nuo liepos 1 dienos, siekiantys pateikti prašymus dėl leidimų gyventi išdavimo ir (ar) keitimo, įforminimo, atsiėmimo (taikoma ir leidimams laikinai gyventi, ir leidimams nuolat gyventi) yra priimami tik su išankstine rezervacija.

Rezervuoti laiką galima per https://www.epolicija.lt/


Kėdainiai – Didžioji g. 17

Darbo laikas:

Pirmadienis      7.30–11.30    12.15–16.30
Antradienis       7.30–11.30    12.15–16.30
Trečiadienis      7.30–11.30    12.15–16.30
Ketvirtadienis    7.30–11.30    12.15–16.30
Penktadienis     7.30–11.30    12.15–15.15

*Kiekvieno mėnesio  pirmą trečiadienį  asmenys aptarnaujami nuo 7.30 iki 14.30.

Atkreipiame dėmesį, kad užsieniečiai nuo liepos 1 dienos, siekiantys pateikti prašymus dėl leidimų gyventi išdavimo ir (ar) keitimo, įforminimo, atsiėmimo (taikoma ir leidimams laikinai gyventi, ir leidimams nuolat gyventi) yra priimami tik su išankstine rezervacija.

Rezervuoti laiką galima per https://www.epolicija.lt/


KLAIPĖDOS APSKRITIS

Klaipėda – Kauno g. 6

Darbo laikas:

Pirmadienis      7.30–16.30
Antradienis       7.30–16.30
Trečiadienis     7.30–18.30
Ketvirtadienis*   7.30–16.30
Penktadienis    7.30–15.15

*Kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį asmenys aptarnaujami nuo 7:30 iki 14:30.

Atkreipiame dėmesį, kad užsieniečiai – trečiosios šalies ir Europos sąjungos piliečiai yra priimami tik su išankstine rezervacija.

Rezervuoti laiką galima per https://www.epolicija.lt/


Kretinga – Vytauto g. 19

Darbo laikas:

Pirmadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Antradienis       8.00–11.30    12.15–17.00
Trečiadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Ketvirtadienis    8.00–11.30    12.15–17.00
Penktadienis     8.00–11.30    12.15–15.45

 


Nida – Taikos g. 5

Darbo laikas:

Antradienis       9.00–11.30    12.15–15.30

Svarbu: asmenys aptarnaujami tik antrą ir ketvirtą mėnesio antradienį.


Palanga – Ganyklų g. 30

Darbo laikas:

Pirmadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Antradienis       8.00–11.30    12.15–17.00
Trečiadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Ketvirtadienis    8.00–11.30    12.15–17.00
Penktadienis     8.00–11.30    12.15–15.45


Gargždai – Klaipėdos g. 80

Darbo laikas:

Pirmadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Antradienis       8.00–11.30    12.15–17.00
Trečiadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Ketvirtadienis    8.00–11.30    12.15–17.00
Penktadienis     8.00–11.30    12.15–15.45


Plungė – Minijos g. 4

Darbo laikas:

Pirmadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Antradienis       8.00–11.30    12.15–17.00
Trečiadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Ketvirtadienis    8.00–11.30    12.15–17.00
Penktadienis     8.00–11.30    12.15–15.45


Rietavas – Plungės g. 26

Darbo laikas:
Penktadienis 8.30–14.30

Svarbu: Asmenys aptarnaujami tik paskutinį mėnesio penktadienį.


Skuodas – J. Basanavičiaus g. 3

Darbo laikas:

Pirmadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Antradienis       8.00–11.30    12.15–17.00
Trečiadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Ketvirtadienis    8.00–11.30    12.15–17.00
Penktadienis     8.00–11.30    12.15–15.45

 


ŠIAULIŲ APSKRITIS

Šiauliai – Aušros al. 19

Darbo laikas:

Pirmadienis      7.30–16.30
Antradienis       7.30–17.30
Trečiadienis      7.30–16.30
Ketvirtadienis    7.30–17.30
Penktadienis     7.30–15.15

Kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį asmenys aptarnaujami nuo 7.30 iki 14.30.

Atkreipiame dėmesį, kad užsieniečiai, siekiantys pateikti prašymus dėl leidimų gyventi išdavimo ir (ar) keitimo (taikoma ir leidimams laikinai gyventi, ir leidimams nuolat gyventi) yra priimami tik su išankstine rezervacija.

Rezervuoti laiką galima per https://www.epolicija.lt/


Pakruojis – Vytauto Didžiojo g. 15

Darbo laikas:

Pirmadienis      10.00–12.00    12.45–15.00
Antradienis       10.00–12.00    12.45–15.00
Trečiadienis     10.00–12.00    12.45–15.00
Ketvirtadienis   10.00–12.00    12.45–15.00
Penktadienis    10.00–12.00    12.45–15.00


Joniškis – Medžiotojų g. 1

Darbo laikas:

Pirmadienis     8.00–12.00    12.45–17.00
Antradienis      8.00–12.00    12.45–17.00
Trečiadienis     8.00–12.00    12.45–17.00
Ketvirtadienis   8.00–12.00    12.45–17.00
Penktadienis    8.00–12.00    12.45–15.45


Radviliškis – Gedimino g. 36

Darbo laikas:

Pirmadienis     8.00–12.00    12.45–17.00
Antradienis      8.00–12.00    12.45–17.00
Trečiadienis     8.00–12.00    12.45–17.00
Ketvirtadienis   8.00–12.00    12.45–17.00
Penktadienis    8.00–12.00    12.45–15.45


Raseiniai – Maironio g. 7

Darbo laikas:

Pirmadienis     8.00–12.00    12.45–17.00
Antradienis      8.00–12.00    12.45–17.00
Trečiadienis     8.00–12.00    12.45–17.00
Ketvirtadienis   8.00–12.00    12.45–17.00
Penktadienis    8.00–12.00    12.45–15.45


PANEVĖŽIO APSKRITIS

Panevėžys – K. Binkio g. 14

Darbo laikas:

Pirmadienis      7.30–16.30
Antradienis       7.30–16.30
Trečiadienis      7.00–17.00
Ketvirtadienis    7.30–16.30
Penktadienis     7.30–16.15

Atkreipiame dėmesį, kad užsieniečiai – trečiosios šalies ir Europos sąjungos piliečiai yra priimami tik su išankstine rezervacija.

Rezervuoti laiką galima per https://www.epolicija.lt/


Anykščiai – Troškūnų g. 3

Darbo laikas:

Pirmadienis      7.30–11.30    12.15–16.30
Antradienis       7.30–11.30    12.15–16.30
Trečiadienis      7.30–11.30    12.15–16.30
Ketvirtadienis    7.30–11.30    12.15–16.30
Penktadienis     7.30-11.30     12.15-15.15


Biržai – Vytauto g. 39

Darbo laikas:

Pirmadienis      7.30–11.30    12.15–16.30
Antradienis       7.30–11.30    12.15–16.30
Trečiadienis      7.30–11.30    12.15–16.30
Ketvirtadienis    7.30–11.30    12.15–16.30
Penktadienis     7.30–11.30    12.15–15.15


Kupiškis – Gedimino g. 54

Darbo laikas:

Pirmadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Antradienis       8.00–11.30    12.15–17.00
Trečiadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Ketvirtadienis    8.00–11.30    12.15–17.00
Penktadienis     8.00–11.30    12.15–15.45

Atkreipiame dėmesį, kad š.m. spalio 14 d. interesantai bus priimami nuo 9 iki 15 val. (pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.15)


 

Pasvalys – Vilniaus g. 3

Darbo laikas:

Pirmadienis      7.30–11.30    12.15–16.30
Antradienis       7.30–11.30    12.15–16.30
Trečiadienis      7.30–11.30    12.15–16.30
Ketvirtadienis    7.30–11.30    12.15–16.30
Penktadienis     7.30–11.30    12.15–15.15


Rokiškis – Pramonės g. 9

Darbo laikas:

Pirmadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Antradienis       8.00–11.30    12.15–17.00
Trečiadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Ketvirtadienis    8.00–11.30    12.15–17.00
Penktadienis     8.00–11.30    12.15–15.45


ALYTAUS APSKRITIS

Alytus – Jotvingių g. 8

Darbo laikas:

Pirmadienis      7.30–17.00
Antradienis       7.30–17.00
Trečiadienis      7.30–17.00
Ketvirtadienis    7.30–17.00
Penktadienis     7.30–15.15

Kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį asmenys aptarnaujami nuo 7.30 iki 15.00

Atkreipiame dėmesį, kad užsieniečiai, siekiantys pateikti prašymus dėl leidimų gyventi išdavimo ir (ar) keitimo, įforminimo, atsiėmimo (taikoma ir leidimams laikinai gyventi, ir leidimams nuolat gyventi) yra priimami tik su išankstine rezervacija.

Rezervuoti laiką galima per https://www.epolicija.lt/


Druskininkai – Vytauto g. 41

Darbo laikas:

Pirmadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Antradienis       8.00–11.30    12.15–17.00
Trečiadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Ketvirtadienis    8.00–11.30    12.15–17.00
Penktadienis     8.00–11.30    12.15–15.45


Lazdijai – Lazdijos g. 5

Darbo laikas:

Pirmadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Antradienis       8.00–11.30    12.15–17.00
Trečiadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Ketvirtadienis    8.00–11.30    12.15–17.00
Penktadienis     8.00–11.30    12.15–15.45


Prienai – F. Martišiaus g. 1

Darbo laikas:

Pirmadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Antradienis       8.00–11.30    12.15–17.00
Trečiadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Ketvirtadienis    8.00–11.30    12.15–17.00
Penktadienis     8.00–11.30    12.15–15.45


Varėna – M. K. Čiurlionio g. 53

Darbo laikas:

Pirmadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Antradienis       8.00–11.30    12.15–17.00
Trečiadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Ketvirtadienis    8.00–11.30    12.15–17.00
Penktadienis     8.00–11.30    12.15–15.45

 


 

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

Marijampolė – Kęstučio g. 1

Darbo laikas:

Pirmadienis      7.30–17.00
Antradienis       7.30–17.00
Trečiadienis*      7.30–17.00
Ketvirtadienis    7.30–17.00
Penktadienis     7.30–15.15

*Kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį asmenys aptarnaujami iki 15.00.

Atkreipiame dėmesį, kad užsieniečiai – trečiosios šalies ir Europos sąjungos piliečiai yra priimami tik su išankstine rezervacija.

Rezervuoti laiką galima per https://www.epolicija.lt/


Jurbarkas – Kauno g. 28

Darbo laikas:

Pirmadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Antradienis       8.00–11.30    12.15–17.00
Trečiadienis*      8.00–11.30    12.15–17.00
Ketvirtadienis    8.00–11.30    12.15–17.00
Penktadienis     8.00–11.30    12.15–15.45

*Kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį asmenys aptarnaujami iki 15.00.

*Kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį interesantai priimami iki 15 val.


Kalvarija – Vytauto g. 13

Darbo laikas:

Antradienis       8.00–11.30    12.15–16.00


Kazlų Rūda – Vytauto g. 28A

Darbo laikas:

Ketvirtadienis       8.00–11.30    12.15–16.00


Šakiai – Šiaulių g. 4

Darbo laikas:

Pirmadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Antradienis       8.00–11.30    12.15–17.00
Trečiadienis*     8.00–11.30    12.15–17.00
Ketvirtadienis    8.00–11.30    12.15–17.00
Penktadienis     8.00–11.30    12.15–15.45

*Kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį asmenys aptarnaujami iki 15.00.


Vilkaviškis – J. Basanavičiaus a. 7

Darbo laikas:

Pirmadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Antradienis       8.00–11.30    12.15–17.00
Trečiadienis*     8.00–11.30    12.15–17.00
Ketvirtadienis    8.00–11.30    12.15–17.00
Penktadienis     8.00–11.30    12.15–15.45

*Kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį asmenys aptarnaujami iki 15.00.


UTENOS APSKRITIS

Utena – Maironio g. 4

Darbo laikas:

Pirmadienis      7.30–17.00
Antradienis       7.30–17.00
Trečiadienis      7.30–17.00
Ketvirtadienis    7.30–17.00
Penktadienis*     7.30–15.15

Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį asmenys aptarnaujami nuo 7.30 iki 13.15.

Atkreipiame dėmesį, kad užsieniečiai, siekiantys pateikti prašymus dėl leidimų gyventi išdavimo (taikoma ir leidimams laikinai gyventi, ir leidimams nuolat gyventi) yra priimami tik su išankstine rezervacija.

Rezervuoti laiką galima per https://www.epolicija.lt/


Ignalina – Vasario 16-osios g. 11

Darbo laikas:

Pirmadienis      8.30–11.30    12.15–16.00


Molėtai – S. Dariaus ir S. Girėno g. 3

Darbo laikas:

Antradienis       8.30–11.30    12.15–16.00
Ketvirtadienis    8.30–11.30    12.15–16.00


Visaginas – Parko g. 14

Darbo laikas:

Pirmadienis      7.30–11.30    12.15–16.30
Antradienis       7.30–11.30    12.15–16.30
Trečiadienis      7.30–11.30    12.15–16.30
Ketvirtadienis    7.30–11.30    12.15–16.30
Penktadienis     7.30–11.30    12.15–15.15

Atkreipiame dėmesį, kad užsieniečiai, siekiantys pateikti prašymus dėl leidimų laikinai gyventi išdavimo yra priimami tik su išankstine rezervacija.

Rezervuoti laiką galima per https://www.epolicija.lt/


Zarasai – Dariaus ir Girėno g. 11

Darbo laikas:

Antradienis       8.00–11.30    12.15–16.00


TELŠIŲ APSKRITIS

Telšiai – Žemaitės g. 34

Darbo laikas:

Pirmadienis      7.30–17.00
Antradienis       7.30–17.00
Trečiadienis      7.30–17.00
Ketvirtadienis    7.30–17.00
Penktadienis     7.30–15.45

Kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį asmenys aptarnaujami nuo 07.30 iki 14.30.

Atkreipiame dėmesį, kad užsieniečiai – trečiosios šalies ir Europos sąjungos piliečiai yra priimami tik su išankstine rezervacija.

Rezervuoti laiką galima per https://www.epolicija.lt/


Naujoji Akmenė – P. Jodelės g. 2

Darbo laikas:

Pirmadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Antradienis       8.00–11.30    12.15–17.00
Trečiadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Ketvirtadienis    8.00–11.30    12.15–17.00
Penktadienis     8.00–11.30    12.15–15.45


Kelmė – Vytauto Didžiojo g. 62

Darbo laikas:

Pirmadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Antradienis       8.00–11.30    12.15–17.00
Trečiadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Ketvirtadienis    8.00–11.30    12.15–17.00
Penktadienis     8.00–11.30    12.15–15.45


Mažeikiai – Gamyklos g. 36

Darbo laikas:

Pirmadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Antradienis       8.00–11.30    12.15–17.00
Trečiadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Ketvirtadienis    8.00–11.30    12.15–17.00
Penktadienis     8.00–11.30    12.15–15.45


TAURAGĖS APSKRITIS

Tauragė – Gedimino g. 17

Darbo laikas:

Pirmadienis      7.30–16.30
Antradienis       7.30–17.30
Trečiadienis      7.30–16.30
Ketvirtadienis    7.30–17.30
Penktadienis     7.30–15.15

Kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį asmenys aptarnaujami nuo 07.30 iki 14.30.

Atkreipiame dėmesį, kad užsieniečiai, siekiantys pateikti prašymus dėl leidimų gyventi išdavimo (taikoma ir leidimams laikinai gyventi, ir leidimams nuolat gyventi) yra priimami tik su išankstine rezervacija.

Rezervuoti laiką galima per https://www.epolicija.lt/


Pagėgiai – Vilniaus g. 17

Darbo laikas:

Antradienis       8.00–11.30    12.15–17.00


Šilalė – Struikų g. 5

Darbo laikas:

Pirmadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Antradienis       8.00–11.30    12.15–17.00
Trečiadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Ketvirtadienis    8.00–11.30    12.15–17.00
Penktadienis     8.00–11.30    12.15–15.45

Kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį asmenys aptarnaujami nuo 08.00 iki 15.00.


Šilutė – Lietuvininkų g. 31

Darbo laikas:

Pirmadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Antradienis       8.00–11.30    12.15–17.00
Trečiadienis      8.00–11.30    12.15–17.00
Ketvirtadienis    8.00–11.30    12.15–17.00
Penktadienis     8.00–11.30    12.15–15.45

Kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį asmenys aptarnaujami nuo 08.00 iki 15.00.

Aptarnaujama tik LR piliečių asmens dokumentų gavimo (keitimo) klausimais.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-02