Policijos darbuotojų etikos komisija

Komisijai vadovauja

Vardas, Pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
Audronė Nugaraitė Tarnybinės etikos komisijos pirmininkas
VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto
Viešosios komunikacijos katedros profesorė  
   
Algirdas Toliatas Tarnybinės etikos komisijos pirmininko pavaduotojas
Lietuvos policijos kapelionas
(8 5) 271 9916 algirdas.toliatas@policija.lt
Simona Ludavičiūtė Tarnybinės etikos komisijos sekretorė
Policijos departamento Teisės skyriaus
vyriausioji specialistė
(8 5) 271 9743 simona.ludaviciute@policija.lt

Komisijos nariai

Vardas, Pavardė Pareigos
Tomas Bikmanas Policijos departamento Žmogiškųjų išteklių valdybos direktorius
Rolandas Kiškis Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas
Elanas Jablonskas Policijos departamento Imuniteto valdybos viršininkas
Liutauras Vasiliauskas Buvęs ilgametis vidaus reikalų sistemos pareigūnas
Vitalijus Jagminas Vilniaus apskrities ikiteisiminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas
Vladas Sanda Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas

Tarnyba Lietuvos policijoje grindžiama pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, sąžiningumo, nesavanaudiškumo, padorumo, nešališkumo, atsakomybės, viešumo ir pavyzdingumo profesinės etikos principais.

Lietuvos policijos darbuotojų etikos kodekso tikslas - suteikti policijos darbuotojui dorovinius orientyrus, padėti formuotis doroviniams poreikiams, prisidėti prie dorovinių santykių kūrimo ir įsitvirtinimo visuomenėje bei prie policijos darbuotojų dorovinės atsakomybės jausmo puoselėjimo ir išsaugojimo, stiprinti policijos darbuotojo autoritetą saugant ir gerbiant asmens teises ir laisves, įtvirtintas tiek nacionaliniuose, tiek ir tarptautiniuose teisės aktuose.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-22