Centrinė policijos įstaigų darbuotojų etikos komisija

Komisijai vadovauja

Vardas, Pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
Edmundas Jankūnas Centrinės policijos įstaigų darbuotojų etikos komisijos pirmininkas
Policijos departamento Pajėgų valdymo valdybos viršininkas
(8 5) 271 7965 edmundas.jankunas@policija.lt
Vilius Motiejaitis Centrinės policijos įstaigų darbuotojų etikos komisijos pirmininko pavaduotojas
Policijos departamento Viešosios policijos valdybos
Reagavimo ir parengties skyriaus viršininkas
(8 5) 271 9762 vilius.motiejaitis@policija.lt
Anželika Kuicaitė

Centrinės policijos įstaigų darbuotojų etikos komisijos sekretorė
Policijos departamento Organizacijos vystymo ir planavimo valdybos
Organizacijos vystymo ir paslaugų kokybės skyriaus patarėja

(8 5) 271 9705 anzelika.kuicaite@policija.lt

Komisijos nariai

Vardas, Pavardė Pareigos
Elanas Jablonskas Policijos departamento Imuniteto valdybos viršininkas
Ramūnas Matonis Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas
Simona Ludavičiūtė Policijos departamento Žmogiškųjų išteklių ir teisės valdybos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė
Ieva Naruševičienė Policijos departamento Veiklos analizės ir kontrolės valdybos Analizės skyriaus vyriausioji tyrėja
Rasa Černakauskienė Policijos departamento Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Audronė Nugaraitė VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešosios komunikacijos katedros profesorė
Liutauras Vasiliauskas Lietuvos policijos veteranų asociacijos atstovas
Algirdas Toliatas Lietuvos policijos kapelionas
Roma Katinienė Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos deleguota atstovė

Tarnyba Lietuvos policijoje grindžiama pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, sąžiningumo, nesavanaudiškumo, padorumo, nešališkumo, atsakomybės, viešumo ir pavyzdingumo profesinės etikos principais.

Lietuvos policijos darbuotojų etikos kodekso tikslas - suteikti policijos darbuotojui dorovinius orientyrus, padėti formuotis doroviniams poreikiams, prisidėti prie dorovinių santykių kūrimo ir įsitvirtinimo visuomenėje bei prie policijos darbuotojų dorovinės atsakomybės jausmo puoselėjimo ir išsaugojimo, stiprinti policijos darbuotojo autoritetą saugant ir gerbiant asmens teises ir laisves, įtvirtintas tiek nacionaliniuose, tiek ir tarptautiniuose teisės aktuose.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-14